Заседания

Заседание от дата 27.10.2019 от 20:05 часа.

Заседание от дата 29.09.2019 от 17:00 часа.

Календар

Решения

  • № 137-МИ / 04.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

  • № 136-МИ / 04.11.2019

    относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

  • № 135-МИ / 03.11.2019

    относно: Обявяване час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица

всички решения