Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 138-МИ
Златица, 26.04.2021

ОТНОСНО: Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

В ОИК Златица с вх.№165/23.04.2021 г. е постъпила молба от Стоян Кирилов Зяпков, чрез Председателя на Общински съвет Златица, с която същият заявява, че желае предсрочно да му бъдат прекратени пълномощията като общински съветник за мандат 2019 г. – 2023 г. в Общински съвет Златица.

      Стоян Кирилов Зяпков е избран за общински съветник при Общински съвет Златица от листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) с Решение №124 от 27.10.2019 г. на ОИК Златица.

     Съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия, а чл. 7 на същата разпоредба гласи, че в три дневен срок от получаване на справката и документите, удостоверяващи обстоятелствата по ал. 4, т. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12 и 13, общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия в листата кандидат. Аргумент – чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс.

     С оглед изложеното са налице предпоставките по чл. 458 от Изборния кодекс /ИК/ във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на Стоян Кирилов Зяпков като общински съветник от листата на ПП АБВ, поради подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.

     За пълнота следва да се посочи, че оставката представлява доброволен едностранен акт изхождащ от носителя на правото, отправено до съответния компетентен орган. При наличието му на изявление, Общинската избирателна комисия при постановяване на акта си, следва да се съобрази със същото. Касае се до признато от закона право установено в полза на общинския съветник. В хипотезата на т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, за избрания за общински съветник, не съществува никакво задължение за представянето на каквито и да било други доказателства и мотиви за освобождаването му от това качество, освен да депозира оставката си и което Стоян Кирилов Зяпков е сторил, чрез подадената от него молба. Това е така и следва по аргумент от разпоредбата на чл. 30, ал. 5, изречение последно от ЗМСМА, съгласно която предвид липсата на удостоверяване на допълнителните обстоятелства, за разлика от останалите хипотези на предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник, за Председателя на Общинския съвет е вменено задължение в случаите по т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА, в тридневен срок от постъпване на оставката, същата да бъде изпратена в ОИК. В подкрепа на това е и разпоредбата на ал. 7 на чл. 30 от ЗМСМА, съгласно която за ОИК възниква задължение за обявяване за избран за общински съветник следващия в листата, в тридневен срок от постъпване на документите удостоверяващи обстоятелствата по т. 3 на чл. 30, ал. 4 от ЗМСМА.

     С оглед на изложеното до тук, ОИК Златица следва да се произнесе с решение, с което да прекрати пълномощията на  Стоян Кирилов Зяпков като общински съветник предсрочно и да обяви за избран следващия кандидат за общински съветник от листата, от която Стоян Кирилов Зяпков е бил избран, като това следва да се осъществи от датата на постановяване на решението и от която дата се прекратяват пълномощията му като общински съветник.

     Предвид изложеното и след като ОИК Златица, област София съобрази свое Решение №063-МИ от 24.09.2019 г., с което са регистрирани кандидати за общински съветници от кандидатската листа на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) и с оглед наличието на предпоставките за предсрочно прекратяване пълномощията на  Стоян Кирилов Зяпков като общински съветник от листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), на основание чл. 458, ал. 1 и чл. 454, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс във вр. с чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, ОИК Златица следва да обяви за общински съветник следващия кандидат от листата на кандидатите за общински съветници от  ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), а именно: Цвятко Стоянов Караиванов с 30 (тридесет) действителни преференции.

     След като констатира, че са налице предпоставките по чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, във връзка с чл. 458, ал. 1, чл. 87, ал. 1, т. 24  от ИК и Решение №1685-МИ от 20.11.2019 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в Община Златица, област София

РЕШИ :

 1. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Стоян Кирилов Зяпков, ЕГН ***********,като общински съветник от листата на  ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), поради подаването му на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия.
 2. 2. ОБЯВЯВА за общински съветник, следващият  кандидат от листата на кандидатите за общински съветници на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за изборите за общински съветници и за кметове от 27.10.2019 година, а именно: Цвятко Стоянов Караиванов,ЕГН ***********, мандат 2019-2023 година.
 3. АНУЛИРА Удостоверение за избран общински съветник №9/28.10.2019 г. издадено на Стоян Кирилов Зяпков и издава Удостоверение №14/26.04.2021 г. на Цвятко Стоянов Караиванов за избран общински съветник /Приложение 98-МИ/ от изборните книжа.

     Неразделна част от настоящето решение е молба с вх. №165/23.04.2021 г. от Стоян Кирилов Зяпков.

     Препис от решението да се изпрати на Председателя на Общински съвет Златица в тридневен срок от влизането му в сила. Указва на Председателя на Общински съвет Златица да уведоми ОИК Златица за датата на заседанието на съвета, в което обявения общински съветник ще положи клетва.

      Препис от решението да се изложи на информационното табло на Общинската избирателна комисия Златица и да се публикува на интернет страницата на Община Златица.

     Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 459 от ИК. Жалбата се подава в 7-дневен срок от обявяването му, чрез ОИК Златица пред Административен съд София област.

     Решението  на ОИК подлежи на предварително изпълнение. В случай на оспорване на решението, жалбата не спира изпълнението му, освен ако съдът постанови друго – аргумент чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс.

 

Председател: Красимир Йоцов Веков

Секретар: Диляна Иванова Дилова-Михова

* Публикувано на 26.04.2021 в 20:30 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 138-МИ / 26.04.2021

  относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

всички решения