23.04.2021

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 26.04.2021 година от 18:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Освобождаване на общински съветник и обявяване на избрания следващ в листата на ПП АБВ  от участието в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г.
06.11.2019

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019: ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРЖЕСТВЕНА СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В ЗЛАТИЦА ЗА ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ СТРАНА НА НОВОИЗБРАНИТЕ КМЕТ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Във връзка с Заповед № ОА-314 от 05.11.2019 г. на Областния управител на Софийска област, на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 23, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и решения № 124-МИ/28.10.2019 г., № 134-МИ/03.11.2019 г. и № 137-МИ/04.11.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Златица, Областния управител на Софийска област свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Златица.

Заседанието ще се проведе на 14 ноември 2019 година (четвъртък). На заседанието ще положат клетва и ще подпишат клетвен лист новоизбраните кмет на Община Златица инж. Стоян Генов и общинските съветници.

Тържествената сесия ще започне от 10.00 часа в малката зала на Народно читалище „Христо Смирненски 1889“ в град Златица. На нея ще присъства г-н Илиан Тодоров – Областен управител на Софийска област.

Най-възрастният общински съветник ще открие първото заседание, на което трябва да бъде избран и председател на Общинския съвет.

В дневния ред на заседанието са включени две точки:
1. Полагане на клетва от новоизбраните кмет и общински съветници;
2. Избор на председател на Общински съвет – Златица.

ПОКАНЕНИ СА ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ЗЛАТИЦА!

04.11.2019

Съобщение за работно време на ОИК Златица

Считано от 05.11.2019г., работното време на ОИК Златица се променя.

При необходимост гражданите могат да се обаждат на следните телефонни номера:

0886280003 - Красимир Веков - Председател.

0888719915 - Нели Стефанова - зам-председател

0888256056 - Петя Чолакова - зам-председател

0887416376 - Диляна Дилова - Секретар.

 

04.11.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 04.11.2019 година от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Допълване на решение № 134-МИ/03.10.2019 г.
 2. Освобождаване и назначаване на общински съветници от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”
 3. Разни

 

02.11.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 02.11.2019 година от 16:40 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Постъпило предложение за замяна на застъпници от МК ГЛАС НАРОДЕН(ПП „ Глас Народен”, ПП „ Български социалдемократи” и ПП „Евророма”)

2. Постъпили промени в списъка на представителите на партии от МК ГЛАС НАРОДЕН(ПП „ Глас Народен”, ПП „ Български социалдемократи” и ПП „Евророма”)

3. Разни

31.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 31.10.2019 година от 18:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Промяна в решение 124-МИ от 28.10.2019 г.
 2. Разни
29.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 29.10.2019 година от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Определяне на членове за получаване на бюлетини за втори тур.
 2. Разни
28.10.2019

Съобщение за работно време на ОИК Златица

На 28.10.2019г. ОИК Златица ще работи само до 12:00ч.

 

27.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 27.10.2019 година от 20:05 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Обявяване край на изборния ден
 2. Обявяване начален час за започване работата на ИП към ОИК-Златица
 3. Жребий за определяне на поредността в списък „А“ на кандидатите за общински съветници, получили равен брой предпочитания
 4. Обявяване на час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица
 5. Обявяване на резултатите от гласуването за избор на общински съветници на община Златица
 6. Обявяване на втори тур за изборите на кмет на община Златица
 7. Относно утвърждаване на образец за бюлетина за втори тур на изборите за кмет на община Златица на 3.11. 2019 г.
26.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 26.10.2019 година от 16:45 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Разглеждане на жалба свх.№ 128 от 26.10.2019г.
 2. Разни
25.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 26.10.2019 година от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Разглеждане на сигнал с вх.№ 124 от 25.10.2019г.
 2. Разглеждане на искане с вх.№ 125 от 25.10.2019г.
 3. Разни
25.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 25.10.2019 година от 18:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Регистрация на застъпници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27. октомври 2019 година, от КП „ БСП за България”
 2. Регистрация на застъпници за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27. октомври 2019 година от ВМРО – Българско национално движение.
 3. Разглеждане на заявление от ПП ГЕРБ за смяна на член на СИК 234700001.
 4. Разглеждане на заявление от КП „БСП за България” за смяна на членове на СИК 234700008 и 234700010.
 5. Разни
24.10.2019

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО ДЕНЯ НА ИЗБОРИТЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 г.

На 26. Октомври 2019 г.

№ по ред

Място за получаване

На изборните материали

Секция №

Начин на превозване/пренасяне

Маршрут на движение

Час за предаване на изборните книжа и материали

1.

Сграда на Общинска администрация - Златица

234700002

Пренасяне на изборни материали от членове на СИК до избирателната секция

Община Златица Читалище „Хр. Смирненски“

13:00

2.

Сграда на Общинска администрация - Златица

234700003

Пренасяне на изборни материали от членове на СИК до избирателната секция

Община Златица Читалище „Хр. Смирненски“

13:05

3.

Сграда на Общинска администрация - Златица

234700005

Пренасяне на изборни материали от членове на СИК до избирателната секция

Община Златица СУ „Св. Паисий Хилендарски“

13:10

4.

Сграда на Общинска администрация - Златица

234700006

Пренасяне на изборни материали от членове на СИК до избирателната секция

Община Златица СУ „Св. Паисий Хилендарски“

13:15

5.

Сграда на Общинска администрация - Златица

234700001

Пренасяне на изборни материали от членове на СИК до избирателната секция

Община Златица СУ „Св. Паисий Хилендарски“

13:20

6.

Сграда на Общинска администрация - Златица

234700004

Пренасяне на изборни материали от членове на СИК до избирателната секция

Община Златица СУ „Св. Паисий Хилендарски“

13:25

7.

Сграда на Общинска администрация - Златица

234700007

Пренасяне на изборни материали от членове на СИК до избирателната секция

Община Златица СУ „Св. Паисий Хилендарски“

13:30

8.

с. Църквище -Читалището

234700008

Автомобил Фолксваген Кади

рег. № CO4150AP

Златица - Църквище

14:00

9.

с. Карлиево - Читалището

234700009

Автомобил Фолксваген Кади

рег. № CO4150AP

Златица - Карлиево

14:30

10.

С. Петрич - Пенсионерски клуб

2347000010

Автомобил Фолксваген Кади

рег. № CO4150AP

Златица - Петрич

15:30

 

Председател ОИК Златица:……………/П/……………..                                                            

                                                 / Красимир Веков /                   

 

Секретар ОИК Златица:………………/П/…………………..

                                                 /Диляна Дилова/

24.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 24.10.2019 година от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Постъпил сигнал в ОИК Златица с вх. №116/23.10.2019 г.

2. Проект на решение относно указания от ЦИК изх. №МИ-15-994/18.10.2019 г.
3.  Проект на решение относно забрана избирателите да ползват мобилни телефони, фотоапарати, камери или друга записваща техника при гласуване.
4.  Проект на решение относно опазване на обществения ред и осигуряване на спокойна обстановка за провеждане на изборния процес в секциите за гласуване.
5. Разни.
23.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 23.10.2019 година от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Проект на решение относно изключване на заснемащи устройства в изборните помещения при произвеждане на изборите  за общински съветници и за кмет, насрочени за 27 октомври 2019 г.

2. Проект на решение относно предаване на общинска администрация на книжа и материали след  произвеждане на изборите  за общински съветници и за кмет, насрочени за 27 октомври 2019 г.

3. Проект на решение относно транспортиране, охрана, организация и вътрешния ред на СИК до и в ОИК Златица при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите за общински съветници  и за кмет, насрочени за 27 октомври 2019 г.
 
4. Проект на решение относно определяне на мерки за организация и работа на ОИК Златица в деня на изборите общински съветници и за кмет, насрочени за 27 октомври 2019 г.
 
5. Проект на решение относно реда за предаване от СИК  на ОИК Златица на сгрешен при попълването му протокол с резултати от гласуването и получаването на нов протокол при  произвеждане на изборите  за общински съветници и за кмет, насрочени за
27 октомври 2019 г.
 
6. Проект на решение относно определяне на членове на ОИК Златица за предаване на избирателните списъци на териториално звено на ГД ГРАО след произвеждане на  избори за общински съветници и за кмет, насрочени за 27 октомври 2019 г.
 
7. Разни.
15.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 16.10.2019 година от 18:30 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Взимане на решение по компетентност относно постъпил сигнал с входящ № 2 от 14.10.2019 г. 

2. Разни
 
14.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 14.10.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Проект на Решение относно депозиран в ОИК Златица сигнал от г-н Стоян Иванов Шиеков, заведен  под вх. №70/10.10.2019 г.

2.  Проект на Решение за определяне на членове от състава на ОИК Златица, които ще получат хартиените бюлетини и подпишат приемо предавателен протокол.
3. Проект на Решение за определяне членове на ОИК Златица, които да предадат бюлетините и материалите на СИК в предизборния ден.
4.  Проект на Решение за създаване на работна група и утвърждаване на конкретен ден, място и час за провеждане на обучение на СИК.
11.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 11.10.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Проект на Решение относно депозиран в ОИК Златица сигнал от г-н Стоян Иванов Шиеков, заведен  под вх. №70/10.10.2019 г.

2.  Проект на Решение за определяне на членове от състава на ОИК Златица, които ще получат хартиените бюлетини и подпишат приемо предавателен протокол.
3. Проект на Решение за определяне членове на ОИК Златица, които да предадат бюлетините и материалите на СИК в предизборния ден.
4.  Проект на Решение за създаване на работна група и утвърждаване на конкретен ден, място и час за провеждане на обучение на СИК.
09.10.2019

Съобщение за ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Съгласно Решение 1080-МИ/12.09.2019 г. всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до 26 октомври 2019 г. включително на общинската избирателна комисия от представляващия партията, коалицията, местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. Когато списъкът е от инициативен комитет, той се подписва от представляващото инициативния комитет лице. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Изискуемата форма изтеглете ТУК

04.10.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 04.10.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Проект на решение относно промяна в състава на СИК №234700006;
 2. Разни.
02.10.2019

Списък на телефоните на районните управление и областната дирекция на Софийска област, на които могат да бъдат подавани сигнали във връзка с нарушаване на изборния процес

 

Районно управление на МВР

телефон

1

ОДМВР София

02/873 99 45

[email protected]

2

РУ-Ботевград

0723 / 66 441

3

РУ-Годеч

0729 / 22 110

4

РУ-Етрополе

0720 / 62 131

5

РУ-Елин Пелин

0725 / 60 166

6

РУ-Ихтиман

0724 / 82 221

7

РУ-Костинброд

0721 / 60 077

8

РУ-Костенец

07142 / 2176

9

РУ-Правец

07133 / 2202

10

РУ-Пирдоп

07181 / 56 90

11

РУ-Самоков

0722 / 66 131

12

РУ-Сливница

0727 / 42 777

13

РУ-Своге

0726 / 22 201

 

01.10.2019

Важно - Електронна форма за регистрация на застъпници

Електронната форма, необходима за регистрация на застъпници, изтеглете от ТУК. Цялата информация за процедурата по регистрация е налична в Решение на ЦИК № 1080-МИ/12.09.2019 /https://www.cik.bg/bg/decisions/1080/2019-09-12/

28.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 29.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица.

1.Проект на решение относно одобряване на предпечатните образци на бюлетините. (Отложено от 28.09.2018 г.)

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Стефанова

Дата: 28.09.2019 г.

27.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 28.09.2019 година от 11:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Проект на решение относно промянав състава на СИК №234700002;
 2. Проект на решение относно одобряване на предпечатните образци на бюлетините, както и образците на протоколи на ОИК Златица и секционните избирателни комисии;
 3. Проект на решение относно поправка на фактически грешки в протокол №11 от 24.09.2019 г.;
 4. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 27.09.2019 г.

26.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 26.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 26.09.2019 г.

24.09.2019

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ЧРЕЗ ЖРЕБИЙ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ И МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ В ДИСПУТИТЕ

Общинска избирателна  комисия Златица ще проведе процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в диспутите по регионалните радио и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Тегленето на жребия да се проведе на 25. септември 2019 г. от 17.30 часа в Сградата на Община Златица, ет. 3, стая 303, находяща се на адрес гр. Златица, площад Македония №1.
 
Дата: 24.09.2019 г.
24.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 24.09.2019 година от 17:30 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 24.09.2019 г.

20.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

На 20.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347, гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпило предложение за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 година.
 2. Разглеждане на постъпило предложение от кмета на община Златица за съставите на СИК в изпълнение на чл.91 от ИК и Решение на ЦИК № 1029-МИ от 10.09.2019 г.
 3. Разглеждане на предложение за отмяна на Решение № 48-МИ /17.09.2019 г. поради допусната техническа грешка.
 4. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 20.09.2019 г.

19.09.2019

Съобщение относно подаване на документи за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК

ОИК уведомява, че при подаване на предложението за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в ОИК (Приложение № 62-МИ от изборните книжа) кандидатите на кандидатската листа се подават и на технически носител в ексел формат, който може да бъде изтеглен тук.

17.09.2019

Съобщение относно реда за регистрация на кандидатските листи

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, съгласно т. 18 от същото. Регистрирането на кандидатските листи се извършва от ОИК след представяне на:

1. предложение от партия /коалиция/ местна коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес-настоящ адрес на кандидатите (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
2. предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор-общински съветници, кмет на община  се подава отделно предложение. 
3. предложение от инициативен комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес-настоящ адрес на кандидата (Приложение № 64-МИ от изборните книжа). Предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
4. заявление-декларация по образец от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/ местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1,2,3 и 4 от ИК (Приложение № 65-МИ от изборните книжа).
 
ВАЖНИ СРОКОВЕ:
Общинска избирателнакомисия - Златица, напомня, че крайния срок за:
 
- За вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес е 12.10.2019 г.
- За заявяване на желание за гласуване с подвижна избирателна кутия е 12.102019 г.
- За отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък е 19.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 17.09.2019 г.

17.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

На 17.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Проект на решение относно определяне на специалисти технически  сътрудници;
 2. Проект на решение относно приемане на  Инструкция за мерките и средствата за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни в ОИК;
 3. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 17.09.2019 г.

16.09.2019

Съобщение относно регистрация на кандидатските листи

СЪОБЩЕНИЕ 

Общинска избирателна комисия Златица уведомява всички регистрирани в ОИК – Златица, партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети, че регистрацията на кандидатските листи за кмет на община Златица, и общински съветници започва на 17.09.2019 г. от 09:00 часа и ще продължи до 17:00 часа на 24.09.2019 г. в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303.

Работното време на комисията е всеки календарен ден от 09:00 до 18:00 часа

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

Дата: 16.09.2019 г.

16.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 На 16.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 Златица.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./П/…………….

                          Красимир Веков

 

дата: 16.09.2019 г.

15.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица на 15.09.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 

 

На 15.09.2019 година от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 

 1. Приемане на решение относно регистрация на Движение ЗАЕДНО за промяна за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
 2. Приемане на решение относно регистрация на Движение ЗАЕДНО за промяна за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
 3. Разни

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………../П/……………

Нели Стефанова

  

Дата: 15.09.2019 г.

14.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 

На 14.09.2019 година от 15:30 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
 1. Приемане на решение относно регистрация на Коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
 1. Приемане на решение за поправка на допуснати технически грешки
 1. Приеманенарешениеотноснорегистрациянапартия „Национален фронт за спасение на България“ заучастие в изборитезаизборнакметнаобщинаЗлатицана 27 октомври 2019г.;
 1. Приемане на решение относно регистрация на партия „Национален фронт за спасение на България“ за участие в изборите за общински съветници в община Златица на 27 октомври 2019г.;
 1. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………../П/……………

Красимир Веков

Дата: 14.09.2019 г.

 

13.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица на 13.09.2019г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

На 13.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

1. Приемане на решение за регистрация за участие на Движение за права и свободи – ДПС в изборите за избор на КМЕТ на община Златица на 27 октомври 2019 г.

2. Приемане на решение за регистрация за участие на Движение за права и свободи – ДПС в изборите за избор на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на община Златица на 27 октомври 2019 г.

3. Разни.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ВЕКОВ
13.09.2019 г.

12.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

На 12.09.2019 година от 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Приемане на решение за определяне на броя на членовете, състава и ръководствата на секционните комисии за провеждане на избори за общински съветници и кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.;
 2. Приемане на решение относно утвърждаване на работни групи на членовете на ОИК Златица;
 3. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално движение за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на 27 октомври 2019г.;
 4. Приемане на решение относно регистрация на политическа партия "ВМРО" Българско национално движение за участие в изборите за избор на общински съветници на 27 октомври 2019 г.
 5. Приемане на решение за регистрация на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Донка Тодорова Колева-Тинчева за общински съветник на изборите на 27 октомври 2019 г.;
 6. Приемане на решение относно регистрацията на инициативен комитет за издигане на кандидатурата на Ненко Николов Миков за участие в изборите за избор на кмет на община Златица на изборите на 27 октомври 2019 г.
 7. Разни

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Красимир Веков

12.09.2019 г.

10.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА

 На 11.09.2019 година от 18:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ №1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния проект на дневен ред:

 1. Определяне на срока за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Златица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 2. Вземане на решение за определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Златица при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.;
 3. Вземане на Решение за определяне на членове на ОИК за предаване на списъците на ТЗ ГРАО;
 4. Разглеждане на постъпило искане в ОИК от страна на членове на комисията относно т. 4 от Протокол № 2/08.09.2019 г.;
 5. Предложения на членове на ОИК за допълнителни точки в дневния ред.

 

 

 

06.09.2019

Съобщение за предстоящо заседание на ОИК 2347 Златица

СЪОБЩЕНИЕ

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ГР. ЗЛАТИЦА 

На 08.09.2019 година от 15:00 часа в сградата на Общинска администрация – Златица, с административен адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303, ще се проведе заседание на ОИК 2347 гр. Златица, при следния дневен ред:

 1. Определяне на член на ОИК- Златица за маркиране на печата на ОИК, за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.
 2. Определяне и обявяване на номерата на изборните райони в община Златица.
 3. Решение за привличане на специалист - технически сътрудник с компютърна грамотност.
 4. Определяне на член на комисията, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция, в случай на едновременно отсъствие на председателят, и секретарят.
 5. Предложения на членовете на ОИК за допълване на дневния ред. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./П/…………….

                          Красимир Веков

 дата: 06.09.2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 138-МИ / 26.04.2021

  относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

всички решения