Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 073-МИ
Златица, 24.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на партиите, коалициите и местните коалиции в медийни диспути в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 196, ал. 1 и ал. 3, изр.1-во от Изборния кодекс и на основание Решение № 1097-МИ/13.09.2019 г. на Централна изборна комисия,  след проведено поименно гласуване, с 10 гласа „за” и без „против”, Общинска избирателна комисия Златица

 

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребии за определяне на реда за представяне в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ на регистрираните в Общинска избирателна комисия Златица, за участие в изборите за общински съветници и за кметове партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети издигнали независим кандидат.

Общинска избирателна комисия Златица провежда самостоятелен жребий за определяне поредността за участие в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ.

Жребият е общ между партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали в Общинска избирателна комисия Златица поне един кандидат за общински съветник или за кмет.

В програмното си време регионалните радио- и телевизионни центрове предоставят еднакво време за предизборни излъчвания в община Златица, чиято територия е покрита от ефирното им разпръскване.

 

Екипите, формите, условията и темите за реализиране на диспутите се определят съобразно т. 40 от Решение № 794-МИ от 27 август 2019 г. на ЦИК.

 

ПРОЦЕДУРА:

 

Жребият се води от председателя на ОИК-Златица. При негово отсъствие жребият се провежда от заместник-председател или от секретарят.

В една кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа име на присъстващ член на ОИК и без плик с името на провеждащия жребия. Кутията се обозначава с надпис „ОИК“.

В друга кутия се поставят еднакви по размер непрозрачни пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратеното наименование на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет издигнал независим кандидат, регистрирани пред Общинска избирателна комисия Златица поне за един вид избор и без да се повтарят. Наименованието на партията, коалицията, местната коалиция или инициативният комитет издигнал независим кандидат, се изписват съгласно решението на ОИК за регистрация в частта относно наименованието за изписване в бюлетините в изборите за общински съветници и за кметове.

Кутията се обозначава с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“.

Водещият жребия изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ОИК, който ще пристъпи към последователно теглене на пликове от втората кутия.

Определеният чрез жребия член на ОИК изтегля от втората кутия с надпис „ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ, НЕЗАВИСИМИ КАНДИДАТИ“ последователно по един плик до изчерпването им. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията, коалицията и местната коалиция в диспутите по регионалния радио- и/или телевизионен оператор.

Резултатът от жребия се отразява в писмено решение на ОИК-Златица, което се обявява по реда на чл. 87, ал. 2 от ИК и Решение № 2 от 22 март 2019 г. на ЦИК.

Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрираните от тях кандидати за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

Тегленето на жребия да се проведе на 25 септември 2019 г. от 17.30 часа в Сградата на Община Златица, находяща се на адрес: гр. Златица, пл. „Македония“ № 1, ет. 3, стая № 303.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му, пред Централната  избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Красимир Йоцов Веков

Секретар: Диляна Иванова Дилова-Михова

* Публикувано на 25.09.2019 в 18:55 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

 • № 135-МИ / 03.11.2019

  относно: Обявяване час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица

всички решения