03.11.2015

График на дежурните на 03.11.2015

Работно време: 10:00- 16:00ч.

 

Сряда:

 1. Зорница Мукелова
 2. Виктория Йорданова
 3. Добринка Висариева

Четвъртък:

 1. Михаил Михайлов
 2. Ирена Ночева
 3. Добринка Висариева

Петък:

 1. Маргарита Павлова
 2. Гергана Георгиева

Събота:

 1. Михаил Михайлов
 2. Гергана Георгиева

Неделя:

 1. Марин Найденов
 2. Виктория Йорданова
 3. Маргарита Павлова
31.10.2015

График на дежурните на 01.11.2015г.

От 06:00 до 11:30

 1. Светозар Стоянов
 2. Добринка Висариева
 3. Гергана Георгиева
 4. Зорница Мукелова
 5. Виктория Йорданова

 

От 11:30 до 17:00

 1. Елка Кръстанова
 2. Таня Бечева
 3. Михаил Михайлов
 4. Марин Найденов
 5. Маргарита Павлова
 6. Ирена Ночева
30.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

29.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК/ПСИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ВТОРИ ТУР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 01.11.2015г.

 
 

№ по ред

Място за получаване на изборните материали

Секция №

Дата и час за предаване на изборните книжа и технически пособия

 

1

с. Църквище - читалището в с. Църквище

234700008

 31.10.2015г. - 13.15 часа

 

2

с. Карлиево - читалището в с. Карлиево

234700009

31.10.2015г – 13.30 часа

 

3

с. Петрич - читалището в с. Петрич

234700010

  31.10.2015г . – 14.00 часа

 

4

Заседателна зала - община Златица

234700011

  31.10.2015г . – 11.50 часа

 

5

Заседателна зала - община Златица

234700002

  31.10.2015г . – 12.00 часа

 

6

Заседателна зала - община Златица

234700003

  31.10.2015г . – 12.10 часа

 

7

Заседателна зала - община Златица

234700001

  31.10.2015г . - 12.20 часа

 

8

Заседателна зала - община Златица

234700004

  31.10.2015г . - 12.30 часа

 

9

Заседателна зала - община Златица

234700005

   31.10.2015г . – 12.40 часа

 

10

Заседателна зала - община Златица

234700006

31.10.2015г - 12.50 часа

 

11

Заседателна зала - община Златица

234700007

   31.10.2015г . – 13.00 часа

 
28.10.2015

ДО ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Във връзка с балотажа на 01.10.2015г. за кмет на община, застъпниците, които могат да присъстват в изборното помещение, трябва да представят Удостоверения на политическите партии, които представляват, а именно:

 • БСП
 • Коалиция за промяна на Златица
27.10.2015

РЕЗУЛТАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВИЩЕ ПРИ ОБРАБОТЕНИ 100.00% СИК ПРОТОКОЛИ В ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

Стоянка Спасова Николова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

93

0

9

Динчо Тодоров Рашев

ПП ГЕРБ

79

0

27.10.2015

РЕЗУЛТАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТРИЧ ПРИ ОБРАБОТЕНИ 100.00% СИК ПРОТОКОЛИ В ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

Мария Иванова Ангелова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

59

1

5

Николай Панчов Лилов

„Коалиция за промяна на Златица“

80

2

9

Георги Пейов Бабачев

ПП ГЕРБ

16

0

27.10.2015

Резултати за кмет на кметство Карлиево при обработени 100.00% СИК протоколи в ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

Ненко Николов Миндилов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

92

0

9

Цветана Николова Рдева

ПП ГЕРБ

61

0

27.10.2015

Резултати за общински съвет при обработени 100.00% СИК протоколи в ОИК

Име на партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

566

1

2

Българска Социалдемокрация

13

0

3

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР

162

1

4

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

56

0

5

„Коалиция промяна на Златица“

434

1

6

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

206

0

7

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

419

0

8

ПП АТАКА

48

1

9

ПП ГЕРБ

348

0

10

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /НФСБ/

65

0

11

НАРОДЕН СЪЮЗ

165

0

 

Партия, Коалиция, ИК

Разпределение

1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

22.80%

2

Българска Социалдемокрация

0.52%

3

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

6.53%

4

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

2.26%

5

"Коалиция за промяна на Златица"

17.49%

6

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

8.30%

7

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

16.88%

8

ПП АТАКА

1.93%

9

ПП ГЕРБ

14.02%

27.10.2015

Резултати за кмет на община при обработени 100.00% СИК протоколи в ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1.

Магдалена Величкова Иванова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

792

4

3

Асен Згуров Згуровски

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР- БДЦ

147

0

5

Пламен Георгиев Господинов

„Коалиция за промяна на Златица“

621

2

7

Младен Тодоров Медаров

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

395

0

8

Дамян Найденов Кънчев

ПП АТАКА

54

0

9

Иван Димитров Стойнов

ПП ГЕРБ

 

455

1

11

Георги Илиев Острев

НАРОДЕН СЪЮЗ

273

0

 

Кандидат / Партия, Коалиция, ИК

Разпределение

1

Магдалена Величкова Иванова

28.94%

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

3

Асен Згуров Згуровски

5.37%

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

5

Пламен Георгиев Господинов

22.69%

"Коалиция за промяна на Златица"

7

Младен Тодоров Медаров

14.43%

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

8

Дамян Найденов Кънчев

1.97%

ПП АТАКА

9

Иван Димитров Стойнов

16.62%

ПП ГЕРБ

11

Георги Илиев Острев

9.97%

НАРОДЕН СЪЮЗ

 

 

21.10.2015

График на дежурните на 25.10.2015г.

06:00- 11:30ч.

1. Светозар Стоянов

2.Маргарита Павлова

3. Добринка Висариева

4. Виктория Йорданова

5. Зорница Мукелова

6. Марин Найденов

 

11:30- 17:00ч.

1. Елка Кръстанова

2. Таня Бечева

3. Ирена Ночева

4. Гергана Георгиева

5. Михаил Михайлов

6. Маргарита Павлова

21.10.2015

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК/ПСИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015г.

 
 

Място за получаване на изборните материали

Секция №

Дата и час за предаване на изборните книжа и технически пособия

 

 

с. Църквище - читалището в с. Църквище

234700008

24.10.2015г. - 14.30 часа

 

 

с. Карлиево - читалището в с. Карлиево

234700009

24.10.2015г. - 15.00 часа

 

 

с. Петрич - читалището в с. Петрич

234700010

24.10.2015г. - 15.30 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700011

24.10.2015г. - 16.50 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700002

24.10.2015г. - 17.00 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700003

24.10.2015г. - 17.15 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700001

24.10.2015г. - 17.30 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700004

24.10.2015г. - 17.45 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700005

24.10.2015г. - 18.00 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700006

24.10.2015г. - 18.15 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700007

24.10.2015г. - 18.30 часа

 

 
19.10.2015

Съобщение

Избирателна секция на територията на община Златица , определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

СИК №234700002- читалище " Христо Смирненски"- гр. Златица и ПСИК  №234700011

Избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и/или на зрението ще получават информация и ще могат да се правят заявки за транспорт до местата за гласуване на телефон 0728/ 60 201 .

В изборния ден, 25.10.2015г. заявките се приемат на посочените телефони . При подадена заявка Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания.

18.10.2015

Дежурства на ОИК- гр. Златица 19.10.2015г.- 25.10.2015г.

Работно време и дежурства на ОИК- Златица

Делнични дни: от 09:30 до 17:30

Събота и неделя: от 10:00 до 16:00

 

19.10.2015г.                                                             /Понеделник/

Светозар Стоянов, Добринка Висариева, Михайл Михайлов, Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Гергана Георгиева

20.10.2015г.                                                                   /Вторник/

Светозар Стоянов, Маргарита Павлова, Добринка Висариева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов, Михаил Михайлов

21.10.2015г.                                                                       /Сряда/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

22.10.2015г.                                                                /Четвъртък/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

23.10.2015г.                                                                       /Петък/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

24.10.2015г.                                                                     /Събота/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

25.10.2015г.                                                                     /Неделя/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

12.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със СЪОБЩЕНИЕ с Изх.№0300-1526/09.10.2015г. от Областна администрация- Софийска област и във връзка с обучение от ЦИК, на 16.10.2015г. ОИК- гр. Златица няма да работи.

12.10.2015

Дежурства на ОИК- гр. Златица

Работно време и дежурства на ОИК- Златица

Делнични дни: от 09:30 до 17:30

Събота и неделя: от 10:00 до 16:00

 

 

График на дежурствата на ОИК- Златица за периода: 12.10.2015- 18.10.2015г.

Дата:

Дежурни:

12.10.2015г.                                                                           /Понеделник/

Михаил Михайлов, Светозар Стоянов, Маргарита Павлова, Добринка Висариева, Виктория Йорданова, Зорница Мукелова.

13.10.2015г.                                                                                 /Вторник/

Марин Найденов, Светозар Стоянов, Маргарита Павлова, Добринка Висариева, Гергана Георгиева, Ирена Ночева.

14.10.2015г.                                                                                    /Сряда/

Михаил Михайлов, Светозар Стоянов, Добринка Висариева, Виктория Йорданова, Зорница Мукелова, Ирена Ночева.

15.10.2015г.                                                                              /Четвъртък/

Марин Найденов, Светозар Стоянов, Добринка Висариева,  Виктория Йорданова, Зорница Мукелова, Ирена Ночева.

16.10.2015г.                                                                                     /Петък/

 ОИК НЕ РАБОТИ!

17.10.2015г.                                                                                   /Събота/

Маргарита Павлова, Михаил Михайлов, Елка Кръстанова, Таня Бечева

18.10.2015г.                                                                                  /Неделя/

Маргарита Павлова, Марин Найденов, Гергана Георгиева, Таня Бечева.

05.10.2015

Регистриране на застъпници

Съобщение на ОИК-Златица, относно регистрацията на застъпници:

 

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.  Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

 

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

 

За повече информация-Решение 2113-МИ от 11.09.2015г.

04.10.2015

Съобщение

Работно време и дежурства на ОИК- Златица

Делнични дни: от 09:30 до 17:30

Събота и неделя: от 10:00 до 16:00

 

05.10.2015г.                                                             /Понеделник/

Зорница Мукелова, Маргарита Харалампиева, Добринка Висариева, Виктория Йорданова, М. Михайлов, Ирена Ночева,Светозар Стоянов

06.10.2015г.                                                                   /Вторник/

Светозар Стоянов,Марин Найденов, Добринка Висариева, Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Елка Кръстанова.

07.10.2015г.                                                                       /Сряда/

Светозар Стоянов,Михайл Михайлов,Добринка Висариева, Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Гергана Георгиева, Ирена Ночева

08.10.2015г.                                                                /Четвъртък/

Гергана Георгиева, Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Зорница Мукелова,Светозар Стоянов

09.10.2015г.                                                                       /Петък/

Маргарита Харалампиева, Таня Бечева, Гергана Георгиева, Ирена Ночева

10.10.2015г.                                                                     /Събота/

Маргарита Харалампиева, Таня Бечева, Гергана Георгиева, Ирена Ночева

11.10.2015г.                                                                     /Неделя/

Маргарита Харалампиева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова,Ирена Ночева

 

27.09.2015

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТИЦА

График на дежурствата на ОИК- Златица за периода: 28.09.2015- 04.10.2015г.

Дата:

Дежурни:

28.09.2015г.                                                                           /Понеделник/

Зорница, Маргарита, Добринка, Виктория

29.09.2015г.                                                                                 /Вторник/

Светозар,Ирена, Гергана, Михаил, Елка, Марин, Маргарита

30.09.2015г.                                                                                   /Сряда/

Светозар,Маргарита, Елка,Зорница, Добринка, Виктория

01.10.2015г.                                                                              /Четвъртък/

Добринка, Ирена, Гергана, Маргарита, Марин

02.10.2015г.                                                                                    /Петък/

Светозар, Добринка, Зорница, Ирена

03.10.2015г.                                                                                   /Събота/

Таня, Елка, Виктория, Добринка, Михаил

04.10.2015г.                                                                                  /Неделя/

Таня, Маргарита, Гергана

26.09.2015

Съобщение

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК - 9:30  ДО 17:30 

                                 СЪБОТА - НЕДЕЛЯ - 10:00 ДО 16:00

 

Понеделник 28.09.2015г.

Зорница Мукелова, Маргарита Харалампиева, Добринка Висариева, Виктория Йорданова

..........................................................................................................................................

 

Вторник 29.09.2015г.

Светозар Стоянов,Ирена Ночева, Гергана Георгиева , Михаил Михайлов, Марин Найденов

..........................................................................................................................................

 

Сряда 30.09.2015г.

Светозар Стоянов,Зорница Мукелова, Добринка Висариева, Виктория Йорданова

.............................................................................................................................................

Четвъртък 01.10.2015г.

Добринка Висарива, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Маргарита Харалампиева

.............................................................................................................................................

Петък 02.10.2015г.

Светозар Стоянов,Добринка Висариева, Виктория Йорданова, Зорница Мукелова, Ирена Ночева

...............................................................................................................................................

Събота 03.10.2015г.

Таня Бечева , Елка Кръстанова, Маргарита Харалампиева, Михаил Михайлов

..............................................................................................................................................

Неделя 04.10.2015г.

Таня Бечева, Маргарита Павлова, Марин Найденов

26.09.2015

Всички регистрирани кандидати за кметове на община, кметове на кметства и общински съветници

 Във връзка с многобройни запитвания, от заинтересовани лица, относно всички кандидати в предизборната кампания в Община Златица, представяме структуриран списък: 

ПП „ГЕРБ”

 1. Иван Димитров Стойнов
 2. Николай Вълков Додеков
 3. Цветана Николова Радева
 4. Георги Пейов Бабачев
 5. Динчо Тодоров Рашев
 6. Цано Ганчев Николов
 7. Десислава Антонова Георгиева
 8. Цветелина Савова Самарджиева
 9. Димитринка Иванова Савовска
 10. Миряна Кръстева Иванова
 11. Стоянка Нешкова Харалампиева
 12. Валери Руменов Димитров
 13. Мария Георгиева Самарджиева

 

МК „КОАЛИЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ЗЛАТИЦА“

 1. Пламен Георгиев Господинов
 2. Елена Христова Герасимова
 3. Димитър Атанасов Димитров
 4. Лилия Пламенова Цекова
 5. Десислава Валентинова Меченова
 6. Николай Панчов Лилов
 7. Петранка Иванова Маджарова
 8. Кирил Костов Лазаров
 9. Мария Делчева Маркова
 10. Мирослав Николаев Желев
 11. Димитър Диньов Стефанов
 12. Веселин Димитров Рогачев
 13. Борислав Панов Рашев

 

ПП „АТАКА”

 

 1. Дамян Найденов Кънчев
 2. Тодор Николов Тодоров
 3. Асен Георгиев Самарджиев
 4. Марусия Ганчева Щъркова
 5. Симеон Антонов Ботинов
 6. Недялко Йорданов Георгиев

 

ПП „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР” – БДЦ

 

 1. Сашка Илиева Кърпарова
 2. Асен Згуров Згуровски
 3. Калин Николов Каменов
 4. Тодорка Стефанова Кинова
 5. Лукан Николов Червеноков
 6. Мария Иванова Пашова- Богданова
 7. Веселин Петров Василев
 8. Георги Николов Георгиев
 9. Красимира Николова Ганчева
 10. Силвия Власакиева Иванова
 11. Мариана Йосифова Грънчарова

 

КП „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК”

 

 1. Асен Антонов Плахов
 2. Младен Тодоров Медаров
 3. Аделина Иванова Павлова
 4. Кристина Стойчева Стойчева
 5. Веселин Атанасов Тинчев
 6. Светослава Огнянова Георгиева
 7. Донка Ангелова Георгиева
 8. Даниел Василев Тодев
 9. Стефан Петров Петров
 10. Радослав Стефанов Стефанов
 11. Стоян Луков Ангелов
 12. Цветелина Николаева Пашова
 13. Ива Делчева Генова

 

КП НАРОДЕН СЪЮЗ

 

 1. Георги Илиев Острев
 2. Александър Николов Самарджиев
 3. Петя Левкова Александрова
 4. Тодор Николов Самарджиев
 5. Евгения Николова Димитрова
 6. Росица Симеонова Сиракова
 7. Илияна Захариева Илиева

 

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

 

 1. Стоянка Иванова Балова
 2. Магдалена Величкова Иванова
 3. Стоян Николов Генов
 4. Цветан Любенов Хаинов
 5. Стефан Петков Попов
 6. Даниел Петров Йорданов
 7. Стоянка Спасова Петрова
 8. Иван Нешков Иванов
 9. Людмил Стоянов Кантарджиев
 10. Георги Евтимов Георгиев
 11. Ненко Николов Миндилов
 12. Мария Иванова Ангелова
 13. Боряна Иванова Янакиева

 

ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

 

 1. Димитър Харалампиев Харалампиев
 2. Найден Найденов Златков
 3. Радка Рашкова Иванова

 

ПП „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)”

 

 1. Тодор Георгиев Чомпалов
 2. Диляна Иванова Дилова - Михова
 3. Маргарита Василева Йорданова
 4. Стоян Рашев Софрониев
 5. Мирослав Василев Пушкаров
 6. Димитринка Михайлова Арнаудова
 7. Илиян Анчев Анев
 8. Красимира Кирилова Неделева
 9. Митко Рашев Русеков
 10. Лили Андреева Илиева
 11. Звезданка Славейкова Градинарова
 12. Койка Нейчева Алексиева
 13. Тотка Петрова Ангелова

 

ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ”

 

 1. Петрана Стоянова Нейкова- Панджарова
 2. Мария Цветанова Нейкова
 3. Теодора Филипова Иванова
 4. Александър Иванов Георгиев
 5. Гана Василева Грамова

 

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

 

 1. Мария Иванова Карамихова
 2. Иван Тодоров Любенов
 3. Звезделин Стоянов Манолов
 4. Йото Павлов Христов
 5. Георги Цветков Кънчев
18.09.2015

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТИЦА

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК - 9:30  ДО 17:30 

                              ВТОРНИК - 9:30 ДО 18:00

                              СЪБОТА - НЕДЕЛЯ - 10:00 ДО 16:00

 

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА ОИК - ЗЛАТИЦА В ПЕРИОДА 21.09.2015г. - 27.09.2015г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понеделник - 21.09.2015 г. 

Добринка Висариева; Виктория Йорданова; Зорница Мукелова; Михаил Михайлов; Маргарита Павлова, Гергана Георгиева

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вторник - 22.09.2015 г.

Добринка Висариева; Виктория Йорданова; Зорница Мукелова Ирена Ночева; Гергана Георгиева; Маргарита Павлова; Таня Бечева; Марин Найденов; Елка Кръстанова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сряда - 23.09.2015 г.

Добринка Висариева; Виктория Йорданова; Зорница Мукелова; Марин Найденов; Михаил Михайлов;Ирена Ночева; Таня Бечева; Елка Кръстанова

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвъртък - 24.09.2015 г.

Добринка Висариева; Ирена Ночева; Зорница Мукелова; Гергана Георгиева; Марин Найденов; Михаил Михайлов, Таня Бечева

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петък - 25.09.2015 г.

Добринка Висариева; Виктория Йорданова; Зорница Мукелова; Таня Бечева; Гергана Георгиева; Маргарита Павлова

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Събота - 26.09.2015 г.

Маргарита Павлова; Елка Кръстанова; Марин Найденов; Михаил Михайлов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неделя - 27.09.2015 г.

Маргарита Павлова; Елка Кръстанова; Марин Найденов; Михаил Михайлов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

13.09.2015

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТИЦА

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК - 9:30  ДО 17:30 

                                   СЪБОТА - НЕДЕЛЯ - 10:00 ДО 16:00

 

ГРАФИК НА ДЕЖУРСТВАТА НА ОИК - ЗЛАТИЦА В ПЕРИОДА 14.09.2015 Г. - 20.09.2015 Г.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понеделник - 14.09.2015 г. 

Добринка Висариева; Виктория Йорданова; Зорница Мукелова; Михаил Михайлов; Марин Найденов; Маргарита Павлова

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Вторник - 15.09.2015 г.

Добринка Висариева; Ирена Ночева; Гергана Георгиева; Маргарита Павлова; Таня Бечева; Елка Кръстанова

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Сряда - 16.09.2015 г.

Добринка Висариева; Виктория Йорданова; Зорница Мукелова; Марин Найденов; Михаил Михайлов

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Четвъртък - 17.09.2015 г.

Таня Бечева; Ирена Ночева; Елка Кръстанова; Маргарита Павлова; Гергана Георгиева

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Петък - 18.09.2015 г.

Добринка Висариева; Виктория Йорданова; Зорница Мукелова; Михаил Михайлов; Марин Найденов

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Събота - 19.09.2015 г.

Маргарита Павлова; Таня Бечева; Елка Кръстанова; Ирена Ночева

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Неделя - 20.09.2015 г.

Маргарита Павлова; Таня Бечева; Елка Кръстанова; Ирена Ночева

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

11.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТИЦА

ДНЕВЕН РЕД

за 11.09.2015г.

Заседание на 11.09.2015г. от 16:00 часа

Дневен ред:

 1. Определяне на ден за жребий на поредните номера на партиите, коалициите, местните коалиции и независимите кандидати в бюлетината.
 2. Определяне на ден за участие в диспутите. Формите, темите на предизборната кампания.
 3. Регистрация на партии и коалиции.
 4. Разни.
10.09.2015

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТИЦА

 

ДНЕВЕН РЕД

за 10.09.2015г.

Заседание на 10.09.2015г. от 16:00 часа

Дневен ред:

 1. Решения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции, инициативни комитети.
 2. Решение за номерата на районите, относно изборите за общински съветници, кметове и кметове на кметства, както и провеждането на национален референдум.
 3. Съгласно Решение №1984 на ЦИК определяние броя на членовете на всяка секционно избирателна комисия.
 4. Разни.

 

 

 

Председател:.        /П/

                           /С. Стоянов/

 

 

 

 

 

 

 

 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 174-МИ / 12.02.2016

  относно: Постъпил сигнал в ОИК- Златица

 • № 173- МИ / 06.02.2016

  относно: Постъпил сигнал в ОИК- гр. Златица от Стоянка Иванова Балова - избран общински съветник в Общински съвет - Златица

 • № 172-МИ / 09.11.2015

  относно: Полагане на клетва от кмета на община Златица, общинските съветници и кметовете на кметства

всички решения