03.11.2015

График на дежурните на 03.11.2015

Работно време: 10:00- 16:00ч.

 

Сряда:

 1. Зорница Мукелова
 2. Виктория Йорданова
 3. Добринка Висариева

Четвъртък:

 1. Михаил Михайлов
 2. Ирена Ночева
 3. Добринка Висариева

Петък:

 1. Маргарита Павлова
 2. Гергана Георгиева

Събота:

 1. Михаил Михайлов
 2. Гергана Георгиева

Неделя:

 1. Марин Найденов
 2. Виктория Йорданова
 3. Маргарита Павлова
31.10.2015

График на дежурните на 01.11.2015г.

От 06:00 до 11:30

 1. Светозар Стоянов
 2. Добринка Висариева
 3. Гергана Георгиева
 4. Зорница Мукелова
 5. Виктория Йорданова

 

От 11:30 до 17:00

 1. Елка Кръстанова
 2. Таня Бечева
 3. Михаил Михайлов
 4. Марин Найденов
 5. Маргарита Павлова
 6. Ирена Ночева
30.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка с постъпили жалби и сигнали в Централната избирателна комисия относно неотразяване на преференциалния вот, неправилно преброяване на бюлетините, неправилно попълване на секционните протоколи и постъпили искания за повторно преброяване и отчитане на изборните резултати, Ви уведомяваме следното:

След обявяване на изборните резултати от общинските избирателни комисии не е допустимо повторно преброяване на бюлетините от ОИК и от ЦИК.

Решенията на общинските избирателни комисии за определяне на резултатите от изборите подлежат на обжалване пред съответния административен съд в 7-дневен срок от обявяването на решенията.

Право да обжалват тези решения имат всички кандидати за общински съветници или кметове, партиите, коалициите и лицата, които представляват инициативните комитети, регистрирали кандидати за съответния вид избор. Редът за обжалване на изборните резултати и последиците от обжалването са уредени в раздел ХІ, чл. 459 и сл. на Изборния кодекс.

29.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК/ПСИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ВТОРИ ТУР ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 01.11.2015г.

 
 

№ по ред

Място за получаване на изборните материали

Секция №

Дата и час за предаване на изборните книжа и технически пособия

 

1

с. Църквище - читалището в с. Църквище

234700008

 31.10.2015г. - 13.15 часа

 

2

с. Карлиево - читалището в с. Карлиево

234700009

31.10.2015г – 13.30 часа

 

3

с. Петрич - читалището в с. Петрич

234700010

  31.10.2015г . – 14.00 часа

 

4

Заседателна зала - община Златица

234700011

  31.10.2015г . – 11.50 часа

 

5

Заседателна зала - община Златица

234700002

  31.10.2015г . – 12.00 часа

 

6

Заседателна зала - община Златица

234700003

  31.10.2015г . – 12.10 часа

 

7

Заседателна зала - община Златица

234700001

  31.10.2015г . - 12.20 часа

 

8

Заседателна зала - община Златица

234700004

  31.10.2015г . - 12.30 часа

 

9

Заседателна зала - община Златица

234700005

   31.10.2015г . – 12.40 часа

 

10

Заседателна зала - община Златица

234700006

31.10.2015г - 12.50 часа

 

11

Заседателна зала - община Златица

234700007

   31.10.2015г . – 13.00 часа

 
28.10.2015

ДО ВСИЧКИ СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Във връзка с балотажа на 01.10.2015г. за кмет на община, застъпниците, които могат да присъстват в изборното помещение, трябва да представят Удостоверения на политическите партии, които представляват, а именно:

 • БСП
 • Коалиция за промяна на Златица
27.10.2015

РЕЗУЛТАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦЪРКВИЩЕ ПРИ ОБРАБОТЕНИ 100.00% СИК ПРОТОКОЛИ В ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

Стоянка Спасова Николова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

93

0

9

Динчо Тодоров Рашев

ПП ГЕРБ

79

0

27.10.2015

РЕЗУЛТАТИ ЗА КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЕТРИЧ ПРИ ОБРАБОТЕНИ 100.00% СИК ПРОТОКОЛИ В ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

Мария Иванова Ангелова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

59

1

5

Николай Панчов Лилов

„Коалиция за промяна на Златица“

80

2

9

Георги Пейов Бабачев

ПП ГЕРБ

16

0

27.10.2015

Резултати за кмет на кметство Карлиево при обработени 100.00% СИК протоколи в ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

Ненко Николов Миндилов

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

92

0

9

Цветана Николова Рдева

ПП ГЕРБ

61

0

27.10.2015

Резултати за общински съвет при обработени 100.00% СИК протоколи в ОИК

Име на партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

566

1

2

Българска Социалдемокрация

13

0

3

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР

162

1

4

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

56

0

5

„Коалиция промяна на Златица“

434

1

6

ПП АБВ /АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

206

0

7

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

419

0

8

ПП АТАКА

48

1

9

ПП ГЕРБ

348

0

10

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ /НФСБ/

65

0

11

НАРОДЕН СЪЮЗ

165

0

 

Партия, Коалиция, ИК

Разпределение

1

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

22.80%

2

Българска Социалдемокрация

0.52%

3

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

6.53%

4

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ

2.26%

5

"Коалиция за промяна на Златица"

17.49%

6

ПП АБВ / АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ/

8.30%

7

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

16.88%

8

ПП АТАКА

1.93%

9

ПП ГЕРБ

14.02%

27.10.2015

Резултати за кмет на община при обработени 100.00% СИК протоколи в ОИК

Име на кандидат, издигнат от партия или коалиция

Действителни гласове

Недействителни гласове

1.

Магдалена Величкова Иванова

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

792

4

3

Асен Згуров Згуровски

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР- БДЦ

147

0

5

Пламен Георгиев Господинов

„Коалиция за промяна на Златица“

621

2

7

Младен Тодоров Медаров

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

395

0

8

Дамян Найденов Кънчев

ПП АТАКА

54

0

9

Иван Димитров Стойнов

ПП ГЕРБ

 

455

1

11

Георги Илиев Острев

НАРОДЕН СЪЮЗ

273

0

 

Кандидат / Партия, Коалиция, ИК

Разпределение

1

Магдалена Величкова Иванова

28.94%

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

3

Асен Згуров Згуровски

5.37%

БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

5

Пламен Георгиев Господинов

22.69%

"Коалиция за промяна на Златица"

7

Младен Тодоров Медаров

14.43%

РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

8

Дамян Найденов Кънчев

1.97%

ПП АТАКА

9

Иван Димитров Стойнов

16.62%

ПП ГЕРБ

11

Георги Илиев Острев

9.97%

НАРОДЕН СЪЮЗ

 

 

21.10.2015

График на дежурните на 25.10.2015г.

06:00- 11:30ч.

1. Светозар Стоянов

2.Маргарита Павлова

3. Добринка Висариева

4. Виктория Йорданова

5. Зорница Мукелова

6. Марин Найденов

 

11:30- 17:00ч.

1. Елка Кръстанова

2. Таня Бечева

3. Ирена Ночева

4. Гергана Георгиева

5. Михаил Михайлов

6. Маргарита Павлова

21.10.2015

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК

ГРАФИК ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА И БЮЛЕТИНИ НА СИК/ПСИК И ТРАНСПОРТИРАНЕТО ИМ ДО СЕКЦИИТЕ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО ЩЕ СЕ СЪХРАНЯВАТ ДО ДЕНЯ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25.10.2015г.

 
 

Място за получаване на изборните материали

Секция №

Дата и час за предаване на изборните книжа и технически пособия

 

 

с. Църквище - читалището в с. Църквище

234700008

24.10.2015г. - 14.30 часа

 

 

с. Карлиево - читалището в с. Карлиево

234700009

24.10.2015г. - 15.00 часа

 

 

с. Петрич - читалището в с. Петрич

234700010

24.10.2015г. - 15.30 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700011

24.10.2015г. - 16.50 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700002

24.10.2015г. - 17.00 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700003

24.10.2015г. - 17.15 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700001

24.10.2015г. - 17.30 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700004

24.10.2015г. - 17.45 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700005

24.10.2015г. - 18.00 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700006

24.10.2015г. - 18.15 часа

 

 

Заседателна зала - община Златица

234700007

24.10.2015г. - 18.30 часа

 

 
19.10.2015

Съобщение

Избирателна секция на територията на община Златица , определена за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, както следва:

СИК №234700002- читалище " Христо Смирненски"- гр. Златица и ПСИК  №234700011

Избирателите с физически увреждания на опорно-двигателния апарат и/или на зрението ще получават информация и ще могат да се правят заявки за транспорт до местата за гласуване на телефон 0728/ 60 201 .

В изборния ден, 25.10.2015г. заявките се приемат на посочените телефони . При подадена заявка Общината осигурява автомобил за транспортиране на хора с увреждания.

18.10.2015

Дежурства на ОИК- гр. Златица 19.10.2015г.- 25.10.2015г.

Работно време и дежурства на ОИК- Златица

Делнични дни: от 09:30 до 17:30

Събота и неделя: от 10:00 до 16:00

 

19.10.2015г.                                                             /Понеделник/

Светозар Стоянов, Добринка Висариева, Михайл Михайлов, Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Гергана Георгиева

20.10.2015г.                                                                   /Вторник/

Светозар Стоянов, Маргарита Павлова, Добринка Висариева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов, Михаил Михайлов

21.10.2015г.                                                                       /Сряда/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

22.10.2015г.                                                                /Четвъртък/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

23.10.2015г.                                                                       /Петък/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

24.10.2015г.                                                                     /Събота/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

25.10.2015г.                                                                     /Неделя/

Светозар Стоянов,Маргарита Павлова,Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова, Таня Бечева,  Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Марин Найденов

12.10.2015

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

Във връзка със СЪОБЩЕНИЕ с Изх.№0300-1526/09.10.2015г. от Областна администрация- Софийска област и във връзка с обучение от ЦИК, на 16.10.2015г. ОИК- гр. Златица няма да работи.

12.10.2015

Дежурства на ОИК- гр. Златица

Работно време и дежурства на ОИК- Златица

Делнични дни: от 09:30 до 17:30

Събота и неделя: от 10:00 до 16:00

 

 

График на дежурствата на ОИК- Златица за периода: 12.10.2015- 18.10.2015г.

Дата:

Дежурни:

12.10.2015г.                                                                           /Понеделник/

Михаил Михайлов, Светозар Стоянов, Маргарита Павлова, Добринка Висариева, Виктория Йорданова, Зорница Мукелова.

13.10.2015г.                                                                                 /Вторник/

Марин Найденов, Светозар Стоянов, Маргарита Павлова, Добринка Висариева, Гергана Георгиева, Ирена Ночева.

14.10.2015г.                                                                                    /Сряда/

Михаил Михайлов, Светозар Стоянов, Добринка Висариева, Виктория Йорданова, Зорница Мукелова, Ирена Ночева.

15.10.2015г.                                                                              /Четвъртък/

Марин Найденов, Светозар Стоянов, Добринка Висариева,  Виктория Йорданова, Зорница Мукелова, Ирена Ночева.

16.10.2015г.                                                                                     /Петък/

 ОИК НЕ РАБОТИ!

17.10.2015г.                                                                                   /Събота/

Маргарита Павлова, Михаил Михайлов, Елка Кръстанова, Таня Бечева

18.10.2015г.                                                                                  /Неделя/

Маргарита Павлова, Марин Найденов, Гергана Георгиева, Таня Бечева.

05.10.2015

Регистриране на застъпници

Съобщение на ОИК-Златица, относно регистрацията на застъпници:

 

 Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден.  Общият брой на застъпниците на кандидати на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Застъпниците се регистрират в съответната Общинска избирателна комисия до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и на технически носител в електронен вид excel формат. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.

Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа).

 

Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.

 

За повече информация-Решение 2113-МИ от 11.09.2015г.

04.10.2015

Съобщение

Работно време и дежурства на ОИК- Златица

Делнични дни: от 09:30 до 17:30

Събота и неделя: от 10:00 до 16:00

 

05.10.2015г.                                                             /Понеделник/

Зорница Мукелова, Маргарита Харалампиева, Добринка Висариева, Виктория Йорданова, М. Михайлов, Ирена Ночева,Светозар Стоянов

06.10.2015г.                                                                   /Вторник/

Светозар Стоянов,Марин Найденов, Добринка Висариева, Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Елка Кръстанова.

07.10.2015г.                                                                       /Сряда/

Светозар Стоянов,Михайл Михайлов,Добринка Висариева, Зорница Мукелова, Виктория Йорданова, Гергана Георгиева, Ирена Ночева

08.10.2015г.                                                                /Четвъртък/

Гергана Георгиева, Михайл Михайлов, Добринка Висариева, Зорница Мукелова,Светозар Стоянов

09.10.2015г.                                                                       /Петък/

Маргарита Харалампиева, Таня Бечева, Гергана Георгиева, Ирена Ночева

10.10.2015г.                                                                     /Събота/

Маргарита Харалампиева, Таня Бечева, Гергана Георгиева, Ирена Ночева

11.10.2015г.                                                                     /Неделя/

Маргарита Харалампиева, Гергана Георгиева, Елка Кръстанова,Ирена Ночева

 

27.09.2015

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - ЗЛАТИЦА

График на дежурствата на ОИК- Златица за периода: 28.09.2015- 04.10.2015г.

Дата:

Дежурни:

28.09.2015г.                                                                           /Понеделник/

Зорница, Маргарита, Добринка, Виктория

29.09.2015г.                                                                                 /Вторник/

Светозар,Ирена, Гергана, Михаил, Елка, Марин, Маргарита

30.09.2015г.                                                                                   /Сряда/

Светозар,Маргарита, Елка,Зорница, Добринка, Виктория

01.10.2015г.                                                                              /Четвъртък/

Добринка, Ирена, Гергана, Маргарита, Марин

02.10.2015г.                                                                                    /Петък/

Светозар, Добринка, Зорница, Ирена

03.10.2015г.                                                                                   /Събота/

Таня, Елка, Виктория, Добринка, Михаил

04.10.2015г.                                                                                  /Неделя/

Таня, Маргарита, Гергана

26.09.2015

Съобщение

РАБОТНО ВРЕМЕ : ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК - 9:30  ДО 17:30 

                                 СЪБОТА - НЕДЕЛЯ - 10:00 ДО 16:00

 

Понеделник 28.09.2015г.

Зорница Мукелова, Маргарита Харалампиева, Добринка Висариева, Виктория Йорданова

..........................................................................................................................................

 

Вторник 29.09.2015г.

Светозар Стоянов,Ирена Ночева, Гергана Георгиева , Михаил Михайлов, Марин Найденов

..........................................................................................................................................

 

Сряда 30.09.2015г.

Светозар Стоянов,Зорница Мукелова, Добринка Висариева, Виктория Йорданова

.............................................................................................................................................

Четвъртък 01.10.2015г.

Добринка Висарива, Ирена Ночева, Гергана Георгиева, Маргарита Харалампиева

.............................................................................................................................................

Петък 02.10.2015г.

Светозар Стоянов,Добринка Висариева, Виктория Йорданова, Зорница Мукелова, Ирена Ночева

...............................................................................................................................................

Събота 03.10.2015г.

Таня Бечева , Елка Кръстанова, Маргарита Харалампиева, Михаил Михайлов

..............................................................................................................................................

Неделя 04.10.2015г.

Таня Бечева, Маргарита Павлова, Марин Найденов

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 174-МИ / 12.02.2016

  относно: Постъпил сигнал в ОИК- Златица

 • № 173- МИ / 06.02.2016

  относно: Постъпил сигнал в ОИК- гр. Златица от Стоянка Иванова Балова - избран общински съветник в Общински съвет - Златица

 • № 172-МИ / 09.11.2015

  относно: Полагане на клетва от кмета на община Златица, общинските съветници и кметовете на кметства

всички решения