Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 052-МИ
Златица, 20.09.2019

ОТНОСНО: Назначаване на съставите на Секционните избирателни комисии в община Златица.

 

На основание чл. 85, ал. 4, чл. 87, ал. 1, т. 4, чл. 88, ал. 1, чл. 89, чл. 92 от Изборния кодекс (ИК),  Решение № 1029-МИ/10.09.2019 г. на ЦИК, във връзка с писмено предложение от кмета на община Златица с вх. № 27/20.09.2019 г. , след проведено поименно гласуване, с 9 (девет) гласа „за” и без „против”, Общинска избирателна комисия Златица

РЕШИ

 

 1. При назначаването на СИК да се спазва следното разпределение на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция:

Политическа партия или коалиция

Председател на СИК

Заместник-председател на СИК

Секретар на СИК

Членове на СИК

Всичко (бр. чл.)

1

Партия „ГЕРБ”

5

3

2

18

28

2

Коалиция „БСП за България”

3

3

4

13

23

3

Коалиция „Обединени патриоти”

2

1

1

6

10

4

Партия „ДПС”

 

2

2

6

10

5

Партия „ВОЛЯ”

 

1

1

8

10

 

ОБЩО ЗА СИК

10

10

10

52

82

 

 1. Назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в община Златица, както следва:

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

 

Златица

234700001

Николина Петрова Чалъкова

Председател

2

Златица

 

Златица

234700001

Маринела Стоянова Старошалиева

Заместник-председател

3

Златица

 

Златица

234700001

Петрана Илиева Цакова

Секретар

4

Златица

 

Златица

234700001

Анета Иванова Кръстева

Член

5

Златица

 

Златица

234700001

Димка Георгиева Събева

Член

6

Златица

 

Златица

234700001

Поля Иванова Чалъкова

Член

7

Златица

 

Златица

234700001

Анастасия Андреева Тасева

Член

8

Златица

 

Златица

234700001

Ива Христова Христова

Член

9

Златица

 

Златица

234700001

Румяна Асенова Николова

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

 

Златица

234700002

Даниела Стоянова Филипова

Председател

2

Златица

 

Златица

234700002

Виолета Тодорова Вълкова

Заместник-председател

3

Златица

 

Златица

234700002

Нонка Александрова Александрова

Секретар

4

Златица

 

Златица

234700002

Илияна Богомилова Гочева – Нейкова

Член

5

Златица

 

Златица

234700002

Деница Цветанова Мартинова

Член

6

Златица

 

Златица

234700002

Галина Андреева Кърпарова

Член

7

Златица

 

Златица

234700002

Румяна Иванова Тодорова -Серафимова

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

 

Златица

234700003

Радка Цветкова Николова

Председател

2

Златица

 

Златица

234700003

Станка Александрова Богданска

Заместник-председател

3

Златица

 

Златица

234700003

Анна Андреева Питекова

Секретар

4

Златица

 

Златица

234700003

Гергана Любомирова Богданова

Член

5

Златица

 

Златица

234700003

Крум Спасов Нейков

Член

6

Златица

 

Златица

234700003

Йорданка Стоянова Тодорова

Член

7

Златица

 

Златица

234700003

Иванка Георгиева Овчарова

Член

8

Златица

 

Златица

234700003

Ангелина Георгиева Предьова

Член

9

Златица

 

Златица

234700003

Тинка Стефанова Серафимова

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

 

Златица

234700004

Анка Лукова Данкова

Председател

2

Златица

 

Златица

234700004

Борислава  Златанова Николова

Заместник-председател

3

Златица

 

Златица

234700004

Мариана Миткова Кичукова

Секретар

4

Златица

 

Златица

234700004

Теодора Здравкова Спасова

Член

5

Златица

 

Златица

234700004

Красимира Богданова Димитрова

Член

6

Златица

 

Златица

234700004

Мария Петрова Гайтаневска – Илиева

Член

7

Златица

 

Златица

234700004

Радка Вельова Додова

Член

8

Златица

 

Златица

234700004

Райна Костадинова Петелова

Член

9

Златица

 

Златица

234700004

Мария Викторова Христова

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

 

Златица

234700005

Анета Петрова Шопова

Председател

2

Златица

 

Златица

234700005

Таня Тинкова Иванова – Атанасова

Заместник-председател

3

Златица

 

Златица

234700005

Боряна Иванова Янакиева

Секретар

4

Златица

 

Златица

234700005

Мария Кузманова Евтиминова

Член

5

Златица

 

Златица

234700005

Ани Иванова Иванова

Член

6

Златица

 

Златица

234700005

Димитрина Георгиева Данкова

Член

7

Златица

 

Златица

234700005

Стефка Делчева Банчева

Член

8

Златица

 

Златица

234700005

Динка Стефанова Божинова

Член

9

Златица

 

Златица

234700005

Йорданка Андреева Грънчарова

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

 

Златица

234700006

Силвия Веселинова Лазарова

Председател

2

Златица

 

Златица

234700006

Радка Димитрова Михайлова

Заместник-председател

3

Златица

 

Златица

234700006

Велка Панчева Батаклиева

Секретар

4

Златица

 

Златица

234700006

Панка Ненова Николова

Член

5

Златица

 

Златица

234700006

Мария Юлианова Иванова

Член

6

Златица

 

Златица

234700006

Иванка Веселинова Георгиева

Член

7

Златица

 

Златица

234700006

Маргарита Стефанова Парашкевова

Член

8

Златица

 

Златица

234700006

Пенка Николова Попова

Член

9

Златица

 

Златица

234700006

Цветанка Димитрова Каменова

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

 

Златица

234700007

Димитър Георгиев Ланков

Председател

2

Златица

 

Златица

234700007

Мануела Георгиева Богданова

Заместник-председател

3

Златица

 

Златица

234700007

Галина Христова Цачева

Секретар

4

Златица

 

Златица

234700007

Стоянка Иванова Алипиева

Член

5

Златица

 

Златица

234700007

Нина Петрова Ангелова

Член

6

Златица

 

Златица

234700007

Надежда Атанасова Илиева

Член

7

Златица

 

Златица

234700007

Цветелина Николова Николова

Член

8

Златица

 

Златица

234700007

Розета Николова Кулинова

Член

9

Златица

 

Златица

234700007

Георги Цветков Грънчаров

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

Църквище

Златица

234700008

Димитър Стаменов Овчаров

Председател

2

Златица

Църквище

Златица

234700008

Пенка Димитрова Стойкова

Заместник-председател

3

Златица

Църквище

Златица

234700008

Стоянка Панчова Шутилова

Секретар

4

Златица

Църквище

Златица

234700008

Мина Тодорова Червенкова

Член

5

Златица

Църквище

Златица

234700008

Иванка Савова Даскалова

Член

6

Златица

Църквище

Златица

234700008

Илия Иванов Долджев

Член

7

Златица

Църквище

Златица

234700008

Мария Стоянова Ночева

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

Карлиево

Златица

234700009

Мария Атанасова Димитрова

Председател

2

Златица

Карлиево

Златица

234700009

Петка Петрова Найденова

Заместник-председател

3

Златица

Карлиево

Златица

234700009

Стоян Димитров Дамянов

Секретар

4

Златица

Карлиево

Златица

234700009

Мария Костова Чернева

Член

5

Златица

Карлиево

Златица

234700009

Атанаска Титова Лазарова

Член

6

Златица

Карлиево

Златица

234700009

Лиляна Христова Шентова

Член

7

Златица

Карлиево

Златица

234700009

Красина Симеонова Стайкова

Член

 

Община

Кметство

Населено място

№ на СИК

Име, презиме, фамилия

Длъжност в СИК

1

Златица

Петрич

Златица

234700010

Тотка Велкова Петрова

Председател

2

Златица

Петрич

Златица

234700010

Ралица Генчева Врагова

Заместник-председател

3

Златица

Петрич

Златица

234700010

Мария Георгиева Балабанова

Секретар

4

Златица

Петрич

Златица

234700010

Радка Лулчова Пенелова

Член

5

Златица

Петрич

Златица

234700010

Стоянка Иванова Балова

Член

6

Златица

Петрич

Златица

234700010

Ненка Велкова Узунова

Член

7

Златица

Петрич

Златица

234700010

Неда Иванова Ангелова

Член

 

 

 

 1. Утвърждава списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции, а именно:

1

Ганчо Делчов Байловски

2

Цанка Стоянова Йорданова

3

Елена Йорданова Спасова

4

Петър Златков Неделев

5

Елена Николова Пашова

6

Мина Петрова Иванова

7

Мария Петкова Маркова

8

Поля Иванова Чалъкова

9

Николина Георгиева Христова

10

Албена Панчева Каменова

11

Петя Иванова Кърпарова

12

Радка Петрова Николова

13

Лена Димитрова Медарова

 

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Зам. председател: Нели Димитрова Стефанова

Секретар: Диляна Иванова Дилова-Михова

* Публикувано на 20.09.2019 в 23:24 часа

Свързани решения:

074-МИ/24.09.2019

075-МИ/24.09.2019

082-МИ/28.09.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

 • № 135-МИ / 03.11.2019

  относно: Обявяване час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица

всички решения