Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 135-МИ
Златица, 03.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица

На основание чл.87, ал. 1 от ИК и във връзка с т.39 на Методическите указания на ЦИК по прилагане на ИК от ОИК, приети с решение 1112-МИ/16.09.2019 г.

 РЕШИ

Обявяват час за приключване работата на Изчислителния пункт към ОИК-Златица в 23:30 часа на 03.11.2019 г.

  

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Красимир Йоцов Веков

Секретар: Диляна Иванова Дилова-Михова

* Публикувано на 04.11.2019 в 00:44 часа

Календар

Решения

  • № 137-МИ / 04.11.2019

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

  • № 136-МИ / 04.11.2019

    относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

  • № 135-МИ / 03.11.2019

    относно: Обявяване час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица

всички решения