Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Златица, 27.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал с вх. № 131/27.10.2019 г. и вх. № 6/27.10.2019г г. в Регистъра на жалбите и сигналите от д-р Иван Стойнов – Общински ръководител на ПП ГЕРБ Златица, посредством който се сочи извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 и чл. 184 от Изборния кодекс (ИК), представляващо наличие на поставени предизборни агитационни материали (4 броя) на ПП АБВ, в непосредствена близост до „ОУ Отец Паисий, град Златица”, където се намират пет избирателни секции.

В ОИК Златица е постъпил Сигнал с вх. № 131/27.10.2019 г. и вх. № 6/27.10.2019 г. в Регистъра на жалбите и сигналите от д-р Иван Стойнов – Общински ръководител на ПП ГЕРБ Златица, посредством който се сочи извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 и чл. 184 от Изборния кодекс (ИК), представляващо наличие на поставени предизборни агитационни материали (4 броя) на ПП АБВ, в непосредствена близост до „ОУ Отец Паисий, град Златица”, където се намират пет избирателни секции.  Към сигнала е приложен снимков материал на електронен носител, представляващ 5 броя снимки.

След като се запозна със съдържанието на сигнала и приложения към него снимков материал ОИК Златица установи следното:

Видно от снимковия материал, приложен към сигнала, така заснетите материали представляват агитационни такива по смисъла на ИК. ПП АБВ (Алтернатива за Българско възраждане) е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 045-МИ/16.09.2019 г. и Решение № 046-МИ/16.09.2019г. на ОИК Златица. Посредством Решение № 063-МИ/24.09.2019 г. на ОИК Златица е регистрирана кандидатска листа за общински съветници в община Златица, издигната от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за общински съветници на 27.09.2019 г., а посредством Решение № 072-МИ/24.09.2019 г. на ОИК Златица е регистриран кандидат за кмет, издигнат от ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане) за участие в изборите за кмет на община Златица на 27.10.2019 г. Под така посоченото място, а именно „ОУ Отец Паисий, град Златица”, комисията разбира сградата на СУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Златица, с адрес: община Златица, град Златица, ул. „Васил Левски” № 2.

Двама представители на ОИК Златица, заедно с представител на МВР, извършиха проверка на място относно изложеното в сигнала. Бе установено, че на така посочените места липсват поставени агитационни материали, както на партия АБВ, така и на друга политическа партия, коалиция или инициативен комитет. За резултатите от проверката бе съставен и подписан констативен протокол. На следващо място, съгласно разпоредбите на чл. 184, ал. 2 от ИК, подобно нарушение може да бъде констатирано от секционна избирателна комисия, а съгласно чл.186 от ИК, кметът на общината, района или кметството или кметският наместник по решение на районната или общинската избирателна комисия и при необходимост със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи премахва или изземва агитационните материали, поставени или разпространени в нарушение на кодекса. Съгласно чл. 182, ал. 4 от ИК, не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден. „Предизборна агитация“ по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет при участие в избори.

С оглед на гореизложеното, горецитирания констативен протокол и с оглед на липса на констатирано нарушение на разпоредбите на ИК, както и на основание чл. 85, ал. 4 от ИК, във връзка с чл.87, ал. 1, т. 22 от ИК, във връзка с чл.182, ал. 4 и чл. 183, ал. 3 от ИК, чл. 184 от ИК и чл. 186 от ИК, след проведено поименно гласуване с 6 (шест) гласа „за” и без „против, ОИК Златица

 

РЕШИ

 

Не установява нарушение на разпоредбите на 183, ал. 3 и чл. 184 от Изборния кодекс (ИК), представляващо наличие на поставени предизборни агитационни материали на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане), в непосредствена близост до СУ „Св. Паисий Хилендарски”, град Златица.

С оглед на неустановяването на така изложеното сочено нарушение, намира подаден сигнал с вх. № 131/27.10.2019 г. и вх. № 6/27.10.2019 г. в Регистъра на жалбите и сигналите от д-р Иван Стойнов – Общински ръководител на ПП ГЕРБ Златица за неоснователен.  

Поради липса на поставени агитационни материали отпада необходимостта от премахване и изземване на подобни материали.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Зам. председател: Нели Димитрова Стефанова

Секретар: Диляна Иванова Дилова-Михова

* Публикувано на 27.10.2019 в 17:49 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 138-МИ / 26.04.2021

  относно: Освобождаване на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП АБВ (Алтернатива за българско възраждане).

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

всички решения