Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 029-МИ
Златица, 13.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за кмет на община Златица, представлявана от Елена Христова Герасимова с ЕГН **********. Същото е подадено в срока по чл. 148, ал. 1 от Изборния кодекс от лице с представителна власт и в този смисъл се явява допустимо.

Постъпило е заявление с вх. № 01-49-МИ/13.09.2019 г., 17:30 часа, подадено за регистрация на Местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за кмет, представлявана от Елена Христова Герасимова с ЕГН **********. Общинската избирателна комисия извърши проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV от Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, като установи, че същото отговаря на изискванията.

Комисията разгледа документите приложени към Заявлението за регистрация по чл. 148 от ИК - Приложение № 45-МИ от изборните книжа. Същото е подписано и подадено от представляващата местната коалиция, съгласно решение за образуването на същата. В заявлението е посочено наименованието на местната коалиция, което да бъде изписано в бюлетината съгласно гореупоменатото решение – „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”), към което са приложение:

- Оригинал на Решение за образуване на местната коалиция, в което се посочва кой е упълномощен да я представлява и за кой вид избор се създава. Решението е подписано от упълномощени представители на съставящите я партии и подпечатано с печатите на партиите, участващи в нея.

- Образец от подписа на лицето, представляващо местната коалиция – 1 бр.;

- Пълномощни на лицата, подписали решението за образуване на местната коалиция;

-  Удостоверение  с изх. № 322-10/13.09.2019 г. на Първа инвестиционна банка, за банкова сметка на името на партията по чл. 164, ал. 2, която ще обслужва само предизборната кампания;

- Декларация от лицето представляващо местната коалиция, съдържаща име и длъжност на лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

- Декларация от лицето представляващо местната коалиция, съдържаща партията отговаряща за приходите, разходите и счетоводната отчетност на местната коалиция, свързани с предизборната кампания.

- Удостоверение за регистрация на партия № 29/10 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на партия ГЛАС НАРОДЕН.

- Удостоверение за регистрация на партия № 15/9 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на партия БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ;

- Удостоверение за регистрация на партия № 13/9 септември 2019 г. на ЦИК, издадено на партия ЕВРОРОМА.

След като разгледа подадените документи, комисията установи, че са налице са изискванията на чл. 148 , ал. 2, 3, 4 и 5 от Изборния кодекс и решение № 936-МИ/02.09.2019г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. С оглед на гореизложеното и на основание чл. 148, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Златица (ОИК Златица) На основание чл. 148, ал. 6 и чл. 87, ал. 1, т. 13 от Изборния кодекс, Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, след проведено поименно гласуване, с 10 (десет) гласа „за” и без „против”, Общинска избирателна комисия Златица (ОИК Златица)

 

РЕШИ:

Регистрира местна коалиция „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”) за участие в изборите за кмет на община Златица на 27 октомври 2019 г.

Местната коалиция ще бъде изписана в бюлетината с наименование „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ” И ПП „ЕВРОРОМА”).

Решението на ОИК подлежи на оспорване пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

 

Решението може да бъде обжалвано пред ЦИК чрез ОИК-Златица в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Красимир Йоцов Веков

Секретар: Диляна Иванова Дилова-Михова

* Публикувано на 13.09.2019 в 22:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

 • № 135-МИ / 03.11.2019

  относно: Обявяване час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица

всички решения