Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Златица, 26.10.2019

ОТНОСНО: Постъпило е Постановление за отказ да се образува досъдебно производство и изпращане на преписка по компетентност с вх. № 129/26.10.2019г. и във връзка с постъпил сигнал подаден от Елена Христова Герасимова – председател на МК „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „Български социалдемократи” и ПП „ЕВРОРОМА”), в който се визира „новина” публикувана в електронна медия https://sofiaoblast.eu/, в която са цитирани факти и обстоятелства, представляващи неистинни твърдения, неподкрепени с доказателствен материал, целящи уронване на авторитета на кандидата за кмет издигнат от горецитираната местна коалиция. На следващо място е посочено, че електронната медия прави социалогически проучвания без разрешение от компетентните държавни органи, с което се нарушават добрите нрави и законите на РБ, като са посочени конкретни нарушени разпоредби, а именно чл. 187 от ИК, чл. 202 от ИК, чл. 146 от НК). По така подадената жалба ОИК Златица се е произнесла с Решение № 115-МИ/26.10.2019 г., с което сигнала е препратен по компетентност на РП-Пирдоп. В отговор на което е изпратено горецитираното Постановление за отказ да се образува досъдебно производство и изпращане на преписка по компетентност.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, чл. 205 от ИК, във връзка с Постановление за отказ да се образува досъдебно производство и изпращане на преписка по компетентност от 26.10.2019 г. на РП-Пирдоп, ОИК Златица

  

РЕШИ:

 1. Счита Сигнал подаден от Елена Христова Герасимова – председател на МК „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „Български социалдемократи” и ПП „ЕВРОРОМА”) за допустим подаден от лице с правен интерес и основателен, в частта касаеща извършени социалогически проучвания, както и обявените резултати от тях от страна на електронна медия https://sofiaoblast.eu/ и установява извършено нарушение на разпоредбите на чл. 205 от ИК, от страна на електронна медия https://sofiaoblast.eu/, изразяващо се в липса на задължителните реквизити при огласяване на резултати от допитвания или социологически проучвания.

Мотиви: „Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа и информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и за източниците на финансирането му. Информацията се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика - веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.” Тези законови правила се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не може да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да не представят горецитираната информация.

 1. Не налага глоба или имуществена санкция по чл. 475 от ИК, с оглед на невъзможността да се устави самоличността на лицето извършило констатираното нарушение.

Мотиви: На интернет страницата на електронна медия https://sofiaoblast.eu/ не се намират никакви данни за контакт, не са посочени лица за контакт, няма автор на публикуваната статия в електронната медия. С оглед липсата на всякакви подобни данни за ОИК Златица се явява невъзможно установяването на лице, извършило нарушение на разпоредбите на чл. 205 от ИК, респективно нда му бъде наложена предвидената в ИК санкция.

 1. Счита Сигнал подаден от Елена Христова Герасимова – председател на МК „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „Български социалдемократи” и ПП „ЕВРОРОМА”) за допустим, но подаден от лице без правен интерес и неоснователен, в частта касаеща съдържащите се в „новината” неистинни твърдения, неподкрепени с доказателствен материал.

Мотиви: От страна на РП-Пирдоп е установено, че статията действително съдържа клеветнически материал за лицето Християн Лазаров Григоров – кандидат за кмет на МК „ГЛАС НАРОДЕН” (ПП „ГЛАС НАРОДЕН”, ПП „Български социалдемократи” и ПП „ЕВРОРОМА”). Съгласно чл. 161, ал. 1 от НИК за престъпления по чл. 146-148а от НИК наказателно преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. На следващо място при данни за извършено престъпление по НК, компетентен орган за това да се произнесе е прокуратурата. ОИК Златица има ограничена компетентност, а именно относно преценка и установяване на нарушения по ИК.

  

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от датата на обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

Председател: Красимир Йоцов Веков

Секретар: Диляна Иванова Дилова-Михова

* Публикувано на 26.10.2019 в 20:04 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 137-МИ / 04.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за Кмет на Община Златица и обявяване на избран нов общински съветник.

 • № 136-МИ / 04.11.2019

  относно: Внасяне на допълнение в Решение № 134-МИ/ 03.11.2019 г.на ОИК - Златица в частта на диспозитива за обжалване, относно постъпили указания с писмо с изх.№ МИ -15-1327/31.10.2019 г. на ЦИК.

 • № 135-МИ / 03.11.2019

  относно: Обявяване час за приключване на работата на ИП към ОИК-Златица

всички решения