09.11.2023

Покана

Уважаеми съграждани,

 

На 10.11.2023 г. от 14:00 ч. в малкия салон на НЧ "Христо Смирненски - 1889 г." ще се проведе тържествено заседание на новоизбрания общински съвет. 

 

Кметът на община Златица, кметовете на кметства - Църквище, Карлиево и Петрич както и общинските съветници ще положат клетва за работата си през мандат 2023-2027 г. 

 

Каним Ви да присъствате!

04.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 04.11.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на застъпници на кандидата за кмет на община, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ за втори тур на изборите за кмет на 05 ноември 2023 г.;
 1. Други

 

Зам.-председател:.........../П/...............

        Диляна Иванова Дилова - Михова

02.11.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 02.11.2023 г. от 16:00 часа, при следния дневен ред:

 1. Определяне на членове на ОИК – Златица, които да предадат избирателните списъци на ТД ГРАО - София област след произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05.11.2023 г.
 2. Определяне и упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия Златица, които да получат от печатницата на БНБ бюлетините за втори тур на изборите за кметове на 05.11.2023 г.;
 3. Промяна в състава на СИК № 234700011 в община Златица за произвеждане на втори тур на изборите за кметове на 05.11.2023 г.
 4. Други.

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

01.11.2023

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Златица, област Софийска, публикува одобреният предпечатен образец на бюлетината за избор на кмет на община Златица за предстоящият втори тур на 05.11.2023 г..

Приложение: Бюлетина за избор на кмет на община Златица - втори тур.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 28.10.2023 г. от 17:10 часа, при следния дневен ред:

 1. Публикуване на списък на упълномощените представители на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие за изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г.;
 2. Други

 

  Зам.-председател: .............../П/...............

           /Диляна Иванова Дилова - Михова/

28.10.2023

Гласуване на 29.10.2023

Общинска избирателна комисия - Златица уведомява избирателите, че съглсно Решение № 2819 - МИ от 27 октомври 2023г. на ЦИК гласуването във всички избирателни секции ще се произвежда само с хартиени бюлетини.

28.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 28.10.2023 г. от 13:00 часа, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на застъпници на кандидатските листи за общински съветници, издигнати от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г.;
 2. Регистрация на застъпници на кандидата за кмет на община, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ за изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г.;
 3. Други

 

Зам.-председател:............./П/...........................

                 /Диляна Иванова Дилова - Михова/

26.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 26.10.2023 г. от 15:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатските листи за общински съветници, кмет на община и кметове на кметства, издигнати от МК „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г.;
 2. Публикуване на списък на упълномощените представители на МК „БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие за изборите за общински съветници на 29 октомври 2023 г.;
 3. Определяне на членове на ОИК за предаване на избирателните списъци за проверка в ТЗ на ГД „ГРАО“ след провеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 4. Обсъждане на сигнал постъпил от Любомир Тодоров Кожухаров – опълномощен представител на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“
 5. Други.

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

23.10.2023

Промяна на мястото на провеждане на дистанционни обучения за работа с машина за гласуване за членовете на СИК.

Уведомяваме членовете на СИК, че се променя мястото и датата за провеждане на дистанционно, групово обучение за работа с машина за гласуване за членовете на СИК.

На 23.10.2023 г. /понеделник/ от 17 ч., обучението ще се проведе в сградата на Общинска администрация – Златица, етаж 3, зала 303 (заседателната зала на ОИК - Златица). Времетраенето е 40 мин.

Обучението на 24.10.2023 г./вторник/  от 17 ч., се отменя понеже тогава ще се проведе обучение на членовете на СИК за работата на секционните коисии в предизборния и изборния ден.

Желаещите могат да проведат обуението за работа с машини за гласуване и самостоятелно, съгласно публикуваният график в предишно съобщение на ОИК - Златица.

18.10.2023

Секция за гласуване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не им позволява да упражнят правото си на глас в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

Съгласно Заповед № 496 от 18.10.2023 на зам.-кмета на община Златица, секция №234700002 е определена като секция за гласуване на избиратели с увредено зрение, с увреден слух, затруднения в придвижването или с друго увреждане, което не им позволява да упражнят правото си на глас в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

18.10.2023

Обучение на членовете на СИК за работата на секционните комисии в предизборния и изборния ден

ОИК - Златица предоставя на вниманието на членовете на СИК датата и мястото за провеждане на обучение на членовете на СИК в предизборния и изборния ден, на територията на община Златица, както следва:

Дата и час: 24.10.2023г. /вторник/ , 17:30 часа;

Място: Народно читалище "Христо Смирненски" гр.Златица, пл. „Македония“ №1.

18.10.2023

Достъп до ВСИЧКИ дистанционни обучения на членовете на СИК за работа с машина за гласуване

Във връзка с осигуряването на машини за гласуване на предстоящите Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.  и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до всички дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии (СИК).

Моля, проследявайте конкретния ден и час за присъединяване към обученията, тъй като линковете  са индивидуални за всяко обучение.

 

Членове на СИК, които желаят да се включат в дистанционното обучение за работа с машини за гласуване могат да го направят в определените по долу дни и часове, чрез посочените линкове:

 

10.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

11.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

12.

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

13.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

14.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

15.

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

16.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

17.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

18.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

19.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

20.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

22.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

23.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

24.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

25.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

26.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

27.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

28.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

29.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

30.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

31.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

32.

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

33.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

34.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

35.

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

36.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

37.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

38.

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

39.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

40.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

41.

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

17.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 18.10.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на одобрените от ЦИК протоколи за произвеждане на избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
 2. Вземане на решение за назначаване на членовете на ПСИК.
 3. Вземане на решение за промени в състава на СИК.
 4. Допълване на решение № 47 – МИ от 18.09.2023.
 5. Вземане на решение за обучение във връзка с цялостната работа на СИК по време на предизборния и изборния ден в избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
 6. Други

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

16.10.2023

ОБРАЗЕЦ БЮЛЕТИНА

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Златица, област Софийска, публикува одобрените предпечатни ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИТЕ за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Златица, на 29.10.2023 г., както следва:

Бюлетина за избор на общински съветници в община Златица

Бюлетина за избор на кмет на община Златица

Бюлетина за избор на кмет на с. Църквище, община Златица

Бюлетина за избор на кмет на с. Карлиево, община Златица

Бюлетина за избор на кмет на с. Петрич, община Златица

13.10.2023

Съобщение до членовете на секционните избирателни комисии:

 

Уведомяваме Ви, че във връзка с изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. Общинската избирателна комисия-Златица  ще проведе обучение за работа с машините за гласуване на следните дати:

            21.10.2023 г. /събота/ от  11 ч.

            23.10.2023 г. /понеделник/ от 17 ч.

            24.10.2023 г./вторник/  от 17 ч.

            Обучението ще се проведе  в сградата на Общинска администрация – Златица, залата на I етаж. Времетраенето е 40 мин. Задължително е за председателите, заместник-председателите и секретарите на секционните избирателни комисии. Денят и часът за присъствие са по избор.

Желаещите могат да проведат обуението и самостоятелно в посочените по горе дни и часове, след като получат от ОИК –Златица линк за включване.

 

07.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 07.10.2023 г. от 14:00 часа, при следния дневен ред:

 1. Определяне на единния номер, адрес и разпределение на местата в ръководството и местата за членовете в подвижната секционна избирателна комисия на територията (ПСИК) на Община Златица, за избори за общински съветници и кметове, насрочени за 29 октомври 2023 г.
 1. Други

 

Зам. Председател:...................../П/........................

           Диляна Иванова Дилова - Михова

05.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 05.10.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

 

 1. Определяне и упълномощаване на членове от Общинска избирателна комисия Златица, които да получат от печатницата на БНБ бюлетините за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 година;
 2. Други.

 

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

04.10.2023

КЪМ ИЗБИРАТЕЛИТЕ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗЛАТИЦА, обръща внимание на избирателите, че при предстоящите избори за общински съветници и за кметове, ако избирателят има настоящ адрес/извършена по надлежния ред адресна регистрация, отразена в НБД “Население”/ през последните 6 месеца преди изборния ден/28.04.2023 г.в съответното населено място, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес не по-късно от 14 дни преди изборния ден. Искането се прави писмено до кмета на общината или чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД “ГРАО”: https://regna.grao.bg/.

В местните избори през 2023 г., за да могат да гласуват, не е достатъчно и необходимо условие българските граждани физически да се намират или да са пребивавали в съответно населено място на територията на страната (примерно да обитават имот или жилище, да работят, плащат данъци на територията на това място и др.), а трябва задължително да имат надлежна адресна регистрация към дата – 28.04.2023 г. в това населено място!

ВАЖНО: При настоящ адрес извън страната българските граждани не могат да гласуват в местни избори!

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

ВАЖНО: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

В изборите за общински съветници и за кметове имат право да гласуват българските граждани, които:

Са навършили 18 години към изборния ден вкл.

Не са поставени под запрещение.

Не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

 

Имат адресна регистрация по постоянен и по настоящ адрес на територията на страната към изборния ден, като поне единият от адресите е на територията на съответната община.

 

 

ВАЖНО: Българските граждани трябва да имат:

 • и постоянен, и настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват или:
 • постоянен адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и настоящ адрес на територията на друга община в Република България или:
 • към дата 28.04.2023 г. да имат настоящ адрес на територията на общината, в която ще гласуват, и постоянен адрес на територията на друга община в Република България. В този случай, за да бъде допуснат да гласува, избирателят трябва да е поискал до 14.10.2023 г. пред съответната общинска администрация по настоящ адрес, вписване в избирателния списък по настоящ адрес.
03.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 03.10.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

 

1. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на Община Златица в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

2. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на общински съветници в Община Златица в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

3. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на кметство Църквище, Община Златица в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

4. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на кметство Карлиево, Община Златица в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

5. Одобряване на графичния файл с образец на бюлетината за избор на кмет на кметство Петрич, Община Златица в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

6. Одобряване тиража на бюлетините за всеки отделен избор в Община Златица за изборите за общински съветници и за кметове, насрочени на 29 октомври 2023 г.

 

7. Други

 

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

27.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 28.09.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Назначаване на членовете на СИК и резервните членове.
 2. Други

 

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

26.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 26.09.2023 г. от 17:00 часа, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили предложения за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите на 29.10.2023 г.
 2. Други

 

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

25.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 26.09.2023 г. от 13:00 часа, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили предложения за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите на 29.10.2023 г.
 2. Други

 

Председател:......................./П/....................

         Красимир Йоцов Веков

19.09.2023

Съобщение относно медийно обслувжане по време на предизборната кампания

Уважаеми преставители на партии и коалиции,

ОИК – Златица представя на Вашето внимание каталог с тарифи "Средногорие медия". В изпълнение на разпоредбите на изборното законодателство в Република България и хронограмата на ЦИК, изпращаме в прикачен файл на вниманието Ви актуалните каталог и тарифи за медийни продукти и услуги на местна телевизионна програма „Средногорие Медия“за  изборите, които ще се проведат на 29.10.2023 г.
Всички услуги на медията са платени.

Настоящият каталог е обявен и публично.

Достъпен: http://novpogled.net/razni/Katalog_Mestni_Izbori.pdf  в раздел „Реклама“ http://www.srednogorie.bg/advertisment.html на сайта на медията www.srednogorie.bg считано от 05.09.2023 година.

18.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 18.09.2023 г. от 17:00 часа, при следния дневен ред:

 1. Разглеждане на постъпили предложения за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 29.10.2023 г.
 2. Внасяне допълнение към Решение № 8 – МИ ОТ 12.09.2023 г. на ОИК –Златица.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/…………….

                         Диляна Иванова Дилова-Михова

15.09.2023

Съобщение във връзка с решение на ЦИК № 2218-МИ относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предоставяме на вниманието на заинтересованите лица РЕШЕНИЕ № 2218-МИ София, 5 септември 2023 г., относно регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

14.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 15.09.2023 г. от 14:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Утвърждаване на рабатните групи на членовете на Общинската избирателна комисия в община Златица в община Златица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.
 2. Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на Местни избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.
 3. Разглеждане на подлежащите за вписване обстоятелства и утвърждаване на реда за водене и поддържане на публичните регистри от Общинската избирателна комисия в община Златица при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10 2023 г.
 4. Определяне на членове на ОИК за предаване на списъците на ТЗ ГРАО.
 5. Утвърждаване на реда за разглеждани на жалби и сигнали, подадени до ОИК – Златица.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………/П/…………….

                          Красимир Веков

12.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинската избирателна комисия в община Златица, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Община Златица, находяща се на пл. „Македония“ №1, етаж трети, стая № 303.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

ВАЖНО: Избирател не може да бъде член едновременно на инициативен комитет за кандидат за кмет и член на друг инициативен комитет – за кандидат за общински съветник, защото всеки избирател може да участва само в един-единствен инициативен комитет!

Един инициативен комитет може да издигне един независим кандидат за общински съветник.

12.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Златица, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Община Златица, находяща се на пл. „Македония“ №1, етаж трети, стая № 303.

Необходимите документи за регистрация на местните коалиции в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

ВАЖНО: В състава на местна коалиция за участие в местните избори могат да участват само регистрирани в ЦИК партии и коалиции.

Местната коалиция може да носи само наименование или абревиатура на някоя от участващите в нея партии или коалиции. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Наименованието на местната коалиция не може да съдържа други думи различни от името на съставна партия или коалиция, не може да съдържа букви, цифри или други знаци.

За регистрация на местна коалиция за участие в местните избори в ОИК се изисква към съответното заявление да се приложи удостоверение за банкова сметка на името на една от участващите партии в състава на местната коалиция, която ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната им отчетност, свързани с предизборната кампания. За всяка местна коалиция се изисква отделна банкова сметка.

При регистрация на местните коалиции в ОИК се представя оригинал или заверено копие на удостоверението за банкова сметка.

Решението за образуване на коалиция се подпечатва с печатите на партиите, които я образуват, доколкото всяка партия притежава печат. Ако местна коалиция се образува от партия и коалиция регистрирана в ЦИК и коалицията няма печат, то решението за образуване на местна коалиция се подпечатва само от партията, като в решението за образуване на местна коалиция се отбелязва, че коалицията не притежава печат. Ако коалицията има печат, подпечатва с него решението за образуване на местна коалиция.

12.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 12.09.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

 1.  Вземане на решение за определяне и обявяване на номерата на изборните райони в Община Златица, както и формиране и утвърждаване на единните номера на избирателните секции на територията на Община Златица за произвеждане на избори за общински съветници и за кметове насрочени за 29.10.2023 г.
 2. Избор на специалист към ОИК Златица – експерт „Информационни технологии“.
 3. Определяне на член на комисията, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция, в случай на едновременно отсъствие на председателят, и секретарят.
 4. Други

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./П/…………….

                          Красимир Веков

12.09.2023

Регистрация на партии и коалиции в ОИК

Общинска избирателна комисия Златица ще започне приема на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. от  12 септември 2023 г. от 9:00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18 септември 2023 г., 17:00 ч.

Документи се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17:00 часа.

Когато при проверка на представените документи се установят непълноти или несъответствия, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 17:00 ч. на 18 септември 2023 г.

11.09.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОИК 2347 ЗЛАТИЦА

Общинска избирателна комисия Златица ще проведе заседание на 11.09.2023 г. от 16:30 часа, при следния дневен ред:

 1. Начина на приемане на решения от ОИК Златица, начина и мястото на обявяване на решенията на ОИК Златица, електронен адрес за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.;
 2. Определяне на начина на номерацията на решенията на ОИК – Златица;
 3. Обявяване на приемно време и седалище на Общинска избирателна комисия Златица за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.;
 4. Определяне на член на ОИК – Златица за маркиране на печата на ОИК за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.;
 5. Определяне на срок за подаване на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в Общинска избирателна комисия Златица за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.;
 6. Определяне броя на мандатите за общински съветници в Община Златица при провеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………./П/…………….

                          Красимир Веков

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 122 - МИ / 05.11.2023

  относно: Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на избраните кметове на кметства, на проведените избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

 • № 121 - МИ / 05.11.2023

  относно: Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на избраните общински съветници, на проведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 120 - МИ / 05.11.2023

  относно: Обявяване за избран Кмет на община Златица.

всички решения