Общинска избирателна комисия Златица


РЕШЕНИЕ
№ 116 - МИ
Златица, 04.11.2023

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“ за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 год.

В Общинска избирателна комисия - Златица е постъпило заявление от ПП „Българска Социалдемокрация - Евролевица“, с което се иска регистрация на 2 /два/ броя застъпници.

Заявлението е по образец /Приложение № 72-МИ от изборните книжа/, заведено под № 4 на 04.11.2023 год. в 13:22 часа в регистъра на застъпниците на ОИК-ЗЛАТИЦА. Заявлението е подписано от Пламен Александров Александров, упълномощен от Александър Трифонов Томов– представляващ партията.

Към заявлението е приложен списък на хартиен и на електронен носител, както и 2 /два/ броя декларации /Приложение № 74-МИ от изборните книжа/.

След извършена проверка в системата на ОИК-ЗЛАТИЦА данните са потвърдени за всички предложени застъпници.

 На основание чл.87, ал.1,т.18 и чл.118, ал.1 от ИК и Решение № 2594-МИ от 04.10.2023 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия-Златица

Р Е Ш И:

Регистрира  2 /два/ броя застъпници на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“, както следва:

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Сиана Петрова Петрова

 

2.

Николай Минков Минов

 

 

Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

Решението може да се оспорва пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Решението се обявява на информационното табло и се публикува на интернет страницата на ОИК – Златица.

Зам. председател: Диляна Иванова Дилова-Михова

Секретар: Константин Иванов Балов

* Публикувано на 04.11.2023 в 16:42 часа

Календар

Решения

  • № 122 - МИ / 05.11.2023

    относно: Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на избраните кметове на кметства, на проведените избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

  • № 121 - МИ / 05.11.2023

    относно: Утвърждаване на единна номерация на издаваните удостоверения на избраните общински съветници, на проведените избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 120 - МИ / 05.11.2023

    относно: Обявяване за избран Кмет на община Златица.

всички решения